BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 102

 Psalmynas
  
 Tremtinio skundas
  
Ps 102

1 [i1]Malda nelaimingo žmogaus, esančio neviltyje

ir liejančio savo skundą VIEŠPAČIUI..

I

2 Išgirsk mano maldą, VIEŠPATIE, –

mano šauksmas tepasiekia tave.

3 Neslėpk savo veido nuo manęs, kai man sunku,

atsuk man savo ausį –

tą dieną, kai tavęs šaukiuosi,

skubėki manęs išklausyti.

4 Juk mano dienos nyksta lyg dūmai

ir mano kaulai anglėja tarsi malkos židinyje.

5 Suvytusi ir nudžiūvusi lyg žolė mano širdis;

užmirštu net valgyti savo duoną.

6 Nuo didelio dejavimo

liko iš manęs tik kaulai ir oda.

7 Esu lyg paukštis tyruose,[i2]

tarsi pelėda nykiuose griuvėsiuose.

8 Guliu nemiegodamas ir skundžiuosi;

esu lyg vienišas paukštis ant stogo.

9 Visą dieną mano priešai mane užgaulioja;

mane išjuokiantieji keikiasi mano vardu.[i3]

10 Juk pelenus turiu valgyti vietoj duonos

ir ašaras maišyti su gėrimu

11 dėl tavo apmaudo ir pykčio,

nes mane paėmei ir nusviedei į šalį.

12 Mano dienos nyksta lyg vakaro šešėliai;[i4]

aš vystu tartum žolė.

II

13 Bet tu, VIEŠPATIE, amžinai viešpatauji,

ir visos kartos mini tavo vardą.

14 Tu pakilsi ir būsi gailestingas Zionui,

nes metas jo pasigailėti, –

skirtasis laikas jau atėjo.

15 Juk malonūs jo akmenys tavo tarnams,

ir jo dulkės kelia jiems užuojautą.

16 Tautos pagarbiai bijo VIEŠPATIES vardo

ir visi žemės karaliai – tavo garbės.

17 Juk VIEŠPATS atstatys Zioną;

apsireikš savo garbėje.

18 Jis atsigręš į skurdžių maldavimą,

jų maldos nepaniekins.

19 Tebūna užrašyta ateinančiai kartai,

kad ir dar nesukurta tauta garbintų VIEŠPATĮ:

20 „VIEŠPATS pažvelgė iš savo šventumo aukštybių,

iš dangaus VIEŠPATS pažiūrėjo į žemę,

21 kad, išgirdęs belaisvių dejavimą,

išlaisvintų pasmerktuosius mirti“, –

22 idant VIEŠPATIES garsas būtų skleidžiamas Zione

ir jo šlovės giesmės – Jeruzalėje,

23 kai tautos susirinks drauge su karalystėmis

VIEŠPAČIUI tarnauti.

III

24 Jis išsekino man jėgas beeinančiam;

sutrumpino mano dienas.

25 „O mano Dieve, – sakau, –

nepaimk manęs iš čia įpusėjus dienoms –

tu, kurio metai trunka per visas kartas“.

26 Kadaise tu padėjai žemės pamatus,

ir dangūs yra tavo rankų darbas.

27 Jie praeis, bet tu pasiliksi;

jie susidėvės kaip drabužis.

Kaip apdarą juos mainai, ir jie persimaino,

28 bet tu esi tas pats,

tavo metams nėra galo.

29 Tavo tarnų vaikai saugiai gyvens,

jų palikuonys bus tvirti tavo Artume.

  
Išnašos:
1Ps 102,1-102,29: Sudėtinė trijų dalių psalmė. Pirmoje dalyje (I) psalmininkas meldžiasi kaip sunkus, visų paliktas ligonis; antroje (II) jis meldžiasi už Ziono atstatymą ir jo ištremtus vaikus; trečioji dalis (III) yra mąstymas apie žmogaus gyvenimo trumpumą, lyginant su Dievo nesikeičiančia amžinybe. Ši psalmė yra penktoji Atgailos psalmė.
2Ps 102,7: ... paukštis tyruose: tikslus šio paukščio pavadinimas nėra žinomas. Vieni mano, kad tai tyrų kuosa, kiti – kad dykumos pelėda.
3Ps 102,9: ... keikiasi mano vardu: psalmininko priešai vartoja jo vardą keikdamiesi: Būk toks nelaimingas, kaip šis žmogus.
4Ps 102,12: ... vakaro šešėliai: gyvenimo diena eina prie galo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 102