BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 9

 Patarlių knyga
  
 Šeimininkė Dama Išmintis
  
Pat 9

1 [i1]Išmintis pasistatė namus,

išsikirto septynis šulus.

2 Ji prirengė vaišes,

supilstė vyną, padengė net stalą.

3 Ji išsiuntė savo tarnaites paskelbti

miesto aukštumose:

4 „Teateina čionai neišmanėliai!“

Neturintiems sveikos nuovokos ji sako:

5 „Ateikite, valgykite mano duonos,

gerkite vyną, kurio pripilsčiau.

6 Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte

ir eitumėte suvokimo keliu.

7 Kas pašaipūną sudraudžia, būna išplūstamas,

kas nedorą žmogų išbara, nukenčia.

8 Nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekęs;

pabark išmintingą žmogų, ir jis tave mylės.

9 Šviesk išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis,

mokyk teisųjį, kad daugiau išmoktų.

10 Pagarbi VIEŠPATIES baimė yra išminties pradžia

ir Šventojo pažinimas yra įžvalga.

11 Taip, per mane tavo dienos bus padaugintos

ir metų metai prie tavo gyvenimo pridėti.

12 Ar esi išmintingas? Esi išmintingas savo naudai.

Ar esi pašaipūnas? Naštą tik tu neši“.

13 [i2]Kvailoji moteris yra nepastovi,

ji nemokša ir nieko neišmano.

14 Sėdi savo namų tarpduryje

ar ant krėslo miesto aukštumose,

15 šaukdama praeivius,

einančius tiesiai savo keliu:

16 „Neišmanėliai, užsukite čionai!“

Neturintiems sveikos nuovokos ji sako:

17 [i3]„Vogtas vanduo yra saldus,

o duona, valgoma vogčiomis, skani“.

18 [i4]Bet kvailasis nežino, kad ten nutįsę šešėliai, –

jos svečiai jau Šeolo gelmėse.

  
Išnašos:
1Pat 9,1-9,18: Išmintis ir Kvailybė vaizduojamos kaip Šeimininkės – Damos, kiekviena kviečianti žmones į savo puotą. Dama Išmintis siūlo dieviškos tiesos ir dorybės maistą ir gėrimą, teikiančius gyvenimą (1-6 eilutės). Nepastovioji, be sveikos nuovokos Kvailybė parūpina vogtos duonos ir apgaulės bei ydų vandens, nešančių jos svečiams mirtį.
2Pat 9,13: Išmintis ir Kvailybė vaizduojamos kaip Šeimininkės – Damos, kiekviena kviečianti žmones į savo puotą. Dama Išmintis siūlo dieviškos tiesos ir dorybės maistą ir gėrimą, teikiančius gyvenimą (1-6 eilutės). Nepastovioji, be sveikos nuovokos Kvailybė parūpina vogtos duonos ir apgaulės bei ydų vandens, nešančių jos svečiams mirtį.
3Pat 9,17: Slaptumas duoda suprasti, kad elgiamasi nedorai.
4Pat 9,18: Damos Kvailybės puotos menė yra kapas, iš kurio nė vienas nebegali išeiti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 9