BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 4

 Patarlių knyga
  
Pat 4

Išmintis – svarbiausias žmogaus vadovas

1 [i1]Vaikai, klausykitės tėvo pamokymo,

būkite atidūs, kad suprastumėte,

2 nes jums duodu gerą patarimą:

neužmeskite mano mokymo.

3 Kadaise aš buvau tėvo sūnus,

gležnas ir motinos numylėtinis,

4 jis mane mokė ir man sakė:

„Tebrangina tavo širdis, ką aš sakau;

laikykis mano įsakymų, ir gyvensi.

5 Įsigyk išminties, įsigyk supratimo!

Neužmiršk ir nenukrypk nuo mano burnos žodžių.

6 Nepamesk jos, ir ji tave laikys,

mylėk ją, ir ji tave saugos.

7 Išminties pradžia yra tokia: įsigyk išminties,

įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visa, ką turi.

8 Brangink ją labai, ir ji tave išaukštins,

tave ji pagerbs, jei tu ją apkabinsi.

9 Tau ant galvos ji uždės grakštų vainiką,

apvainikuos tave garbinga karūna“.

Gerasis ir blogasis kelias

10 [i2]Mano vaike, klausyk ir dėkis į širdį mano žodžius,

kad ilgai gyventum.

11 Mokau tave išminties kelio,

vedu tave dorais takais,

12 kur nereikės tau žingsnių lėtinti

ir, net jei bėgtum jais, nesuklupsi.

13 Laikykis mano pamokymo, neužmiršk jo,

brangink jį, nes jis tavo gyvybė.

14 Nekelk kojos ant nedorų žmonių tako,

neik nedorėlių keliu.

15 Venk jo! Neženk juo,

sukis nuo jo, savo keliu eik.

16 Juk jie užmigti negali ko pikto nepadarę;

jie neužmiega, jei nėra kam kojos pakišę.

17 Juk nedorumas yra jų valgoma duona,

o smurtas – jų geriamas vynas.

18 Bet teisiųjų takas yra tarsi aušros šviesa,

vis labiau švintanti iki skaisčios dienos.

19 Nedorų žmonių kelias yra visiškai tamsus,

jie nežino, ant ko suklumpa.

Apie savitvardą

20 Mano vaike, klausyk mano žodžių,

palenk ausį mano posakiams.

21 Neišleisk jų iš akių,

laikyk juos giliai savo širdyje.

22 Juk juos turintiems jie yra gyvenimas

ir sveikata jų kūno.

23 Atsidėjęs saugok savo širdį,

nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.

24 Venk kalbėti apgaulingai,

suktas kalbas mesk šalin.

25 Težiūri tavo akys į priekį,

tiesus tebūna tavo žvilgsnis.

26 Žiūrėk, kur eini,

ir visi tavo keliai bus tikri.

27 Nesuk nei į dešinę, nei į kairę;

nukreipk savo koją nuo pikto.

  
Išnašos:
1Pat 4,1-4,9: Išminčius kalba kaip tėvas, mokydamas savo vaikus, kad reikia įsigyti išminties bet kokia kaina.
2Pat 4,10-4,27: Išminties kelias veda tiesiai į gyvenimą (10-13 eilutės); jis yra tarsi didėjanti aušros, arba vidudienio, šviesa (18). Išmintingas žmogus turi vengti tamsaus ir pilno smurto nedorų žmonių tako (14-19 eilutės). Ryžtas gėriui ir doras elgesys eina iš išmintingo žmogaus širdies kaip iš gyvenimo šaltinio (23-26 eilutės); jie apsaugo jį nuo žūties blogame kelyje (Pat 4,27; 5.21-23).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 4