BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 20

 Patarlių knyga
  
Pat 20

1 Vynas yra užgaulus, svaigusis gėrimas mušeika,

kas girtas nuo jų svirduliuoja, nėra išmintingas.

2 Karaliaus sukeltas klaikas yra kaip liūto riaumojimas;

kas jį supykdo, savo gyvastį stato į pavojų.

3 Garbinga žmogui vengti ginčų,

o kiekvienas kvailys leidžiasi į kivirčus.

4 Sėjos metu tinginys nearia;

pjūčiai atėjus, jis ieško, bet nieko neranda.

5 Žmogaus širdies užmojai yra gilūs vandenys,

o protingas žmogus gali jų semtis.

6 Daugelis laiko save geros valios žmonėmis,

bet kas gali rasti žmogų, kuriuo galėtum pasitikėti?

7 Teisus žmogus dorai elgiasi, –

laimingi jo vaikai, gavę tokį paveldą!

8 Kai karalius atsisėda į teismo sostą,

jis gali išsijoti visa pikta savo akimis.

9 [i1]Kas gali sakyti: „Nuvaliau savo širdį.

Esu švarus, be nuodėmės“?

10 Dvejopais svarsčiais ir dvejopais saikais,

abejais bjaurisi VIEŠPATS.

11 Savo veiksmais net jaunuolis parodo,

ar jo elgesys sąžiningas ir doras.

12 Ir ausį girdinčią, ir akį reginčią –

Abi jas VIEŠPATS padarė.

13 Nepamėk miego, kad netaptum skurdžiumi;

laikyk plačiai atvertas akis, ir turėsi ko valgyti.

14 [i2]„Niekam verta, niekam verta“, – sako pirkdamas,

o nueidamas didžiuojasi.

15 Yra aukso ir brangakmenių gausybė,

bet išmintingos lūpos – brangiausias papuošalas.

16 [i3]Paimk drabužį žmogaus, žiravusio už atėjūną;

pasilaikyk užstatą, duotą kaip laidą už svetimšalius!

17 Duona, gauta per apgaulę, yra saldi,

bet vėliau burna taps pilna žvyro.

18 Užmojai subręsta pasitarimais,.

kariauk protingai apsvarstydamas.

19 Kas nuolat išduoda paslaptis, yra liežuvautojas;

užtat nebendrauk su tuščiu plepiu.

20 [i4]Kas keikia savo tėvą ir motiną,

jo lempa užges visiškoje tamsoje.

21 Nuosavybė, greitai įsigyta pradžioje,

galų gale nebus palaiminta.

22 Nesakyk: „Aš atlyginsiu už pikta!“

Pasitikėk VIEŠPAČIU, ir jis tau padės.

23 Skirtingais svarsčiais VIEŠPATS bjaurisi,

nesąžiningos svarstyklės yra negeros.

24 [i5]VIEŠPATS lemia žmogaus žingsnius;

kaip tad gali žmogus suvokti savo kelią?

25 [i6]Spąstai žmogui neapgalvotai sakyti: „Pašventinta!“

ir paskui imti gailėtis padarius tokį įžadą.

26 Išmintingas karalius išsijoja nedorėlius

ir kulia juos kuliamuoju ratu.

27 Žmogaus gyvybės alsavimas yra VIEŠPATIES lempa,

apreiškianti visas jo būties gelmes.

28 Gerumas ir ištikimybė apsaugo karalių,

o jo sostas yra teisumo palaikomas.

29 Jaunuoliais didžiuojamasi už jų jėgas,

o senieji gerbiami už jų žilą galvą.

30 Mėlynės ir žaizdos yra užmokestis už pikta,

smūgiai, siekiantys žmogaus gelmes.

  
Išnašos:
1Pat 20,9: Iš nuodėmės žmogų išlaisvinti gali tik Dievo galybė. Žr. 1 Kar 8,46-51; Job 4,17; 14,4; Ps 51,2-14; 130,3-4; Rom 3,23-24; 1 Jn 1,8.
2Pat 20,14: Ką žmogus nori pirkti, yra vertinama pigiai, kad būtų nusilygta iki žemiausios kainos. Nusipirkus daiktą, jis atrodo vertingesnis.
3Pat 20,16: Patariama būti atsargiam su užstatu. Žr.Pat 6,1-5.
4Pat 20,20: ... jo lempa užges visiškoje tamsoje: nelaimė, net mirtis, jo laukia. Žr. Pat 13,9; Iš 21,17.
5Pat 20,24: Žmogus priklauso nuo Dievo ir negali aiškiai numatyti savo ateities.
6Pat 20,25: Ši eilutė įspėja nedaryti įžadų prieš tai rimtai neapsvarsčius. Žr. Įst 23,22-24; Koh 5,4-5.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 20