BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 15

 Patarlių knyga
  
Pat 15

1 Švelnus atsakymas nuramina pyktį,

o šiurkštus žodis sukelia įniršį.

2 Išmintingųjų liežuvis dalija žinojimą,

o kvailųjų burna išlieja kvailumą.

3 Dievo akys yra visur,

jos stebi blogus ir gerus žmones.

4 Švelnus liežuvis yra gyvybės medis,

o suktas – versmė beprotybės.

5 Kvailasis niekina tėvo pamokymą,

o kreipiąs dėmesį į pataisą yra protingas.

6 Gero žmogaus namai pilni išteklių,

o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpesčių.

7 Teisiųjų lūpos sėja žinojimą,

o kvailųjų širdis – netiesą.

8 Nedorėlių auka VIEŠPATS bjaurisi,

o teisiųjų malda džiaugiasi.

9 Nedoro žmogaus elgesiu VIEŠPATS bjaurisi,

o žmogų, kuris laikosi teisumo reikalavimų, myli.

10 Sunki bausmė laukia žmogaus, kuris atmeta kelią,

o kas paniekina pataisą, miršta.

11 Šeolas ir Prapulties vieta[i1] atviri VIEŠPAČIUI,

juo labiau – žmonių širdys!

12 Pašaipūnas nemėgsta būti pataisomas;

užtat į išmintinguosius nesikreips.

13 Laiminga širdis pralinksmina veidą,

o kenčianti – dvasią palaužia.

14 Protingo žmogaus širdis ieško žinojimo,

o kvailųjų burna maitinasi kvailumu.

15 Visos vargšo dienos yra sunkios,

o linksmaširdžiui gyvenimas – visad šventė.

16 [i2]Geriau mažai turėti su pagarbia VIEŠPATIES baime,

negu būti turtingam ir gyventi be ramybės.

17 Geriau daržovių pietūs su meile,

negu riebi jautiena su neapykanta.

18 Karšto būdo žmogus vaidus sukelia,

o kantrusis ginčus nuramina.

19 Tinginio kelias apaugęs erškėčiais,

o darbštuolio takas – lygus vieškelis.

20 Išmintingas vaikas padaro tėvą laimingą,

o kvailas žemina savąją motiną.

21 Kvailai elgtis smagu tuščiagalviam žmogui,

o protingasis eina tiesiu keliu.

22 Užmojai be pasitarimo niekais nueina,

o pasitarus su daugeliu, jie būna sėkmingi.

23 Žmogui malonu duoti deramą atsakymą;

o kaip smagu girdėti tinkamą žodį!

24 Protingą žmogų gyvenimo takas veda aukštyn,

kad išvengtų Šeolo gelmių.

25 VIEŠPATS nugriauna išpuikėlių namus,

o našlės nuosavybės ribas išlaiko.

26 Nedoro žmogaus mintimis VIEŠPATS bjaurisi,

o padoriųjų žodžiai jam patinka.

27 Kas iš gobšumo ieško neteisėtos naudos, kenkia savo šeimai,

o kas nepriima kyšių, ilgai gyvens.

28 Teisus žmogus apmąsto, kaip atsakyti,

o nedorėlių burna išpila pikta.

29 VIEŠPATS yra toli nuo nedorėlių,

o maldas teisiųjų išklauso.

30 Linksmas žvilgsnis[i3] pradžiugina širdį,

o gera žinia duoda stiprumo kaulams.

31 Žmogus, kurio ausis klauso sveiko pamokymo,

bus namie tarp išmintingųjų.

32 Kas nepaiso įspėjimo, savęs nekenčia,

o kas klauso sveiko pamokymo, įgyja supratimo.

33 Pagarbi VIEŠPATIES baimė yra išminties lavybos;

pirma – nusižeminimas, paskui – garbė.

  
Išnašos:
1Pat 15,11: Šeolas ir Prapulties vieta: Šeolas ir Prapulties vieta [Abadonas] ženklina mirusiųjų buveinę, pabrėžiant nepaprastą tamsumą, kuri yra atvira Dievo akims ir galybei.
2Pat 15,16-15,17: Ne turtų apstumas, o jų savininko dorumas padaro turtus palaimos šaltiniu.
3Pat 15,30: Linksmas žvilgsnis ... : pažodžiui akių šviesa, t. y. linksmas žvilgsnis žmogaus, atnešusio gerą žinią.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 15