BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 12

 Ozėjo knyga
  
 Izraelio neištikimybė
  
Oz 12

1 Efraimas apsupo mane melu,

Izraelio namai – apgaule,

bet Judas dar eina su Dievu

ir yra ištikimas Šventajam.

2 Efraimas gano vėją,

visą dieną laksto paskui vėją iš Rytų,

kaupia neteisybę ir smurtą, –

jie sudaro sutartį su Asirija

ir siunčia aliejų į Egiptą.[i1]

3 [i2]VIEŠPATS turi kaltinimą Judui,

Jokūbą nubaus pagal jo kelius

ir atlygins jam pagal jo darbus.

4 Gimdoje jis bandė užimti brolio vietą,

o suaugęs ėjo grumtis su Dievu.

5 Jis grūmėsi su angelu ir nugalėjo,

maldaudamas jį su ašaromis.

Jis sutiko Dievą Bet-Elyje, ten jis kalbėjo mums.

6 VIEŠPATS, Galybių Dievas, VIEŠPATS yra jo vardas!

7 Tu turi sugrįžti pas savo Dievą!

Laikykis ištikimos meilės ir teisingumo

ir visuomet pasitikėk savo Dievu.

8 Pirklys, kurio rankose neteisingos svarstyklės,

mėgsta skriausti.

9 Nors Efraimas ir sakė: „Koks esu turtingas!

Sukaupiau sau turtų!

Visuose mano darbuose nebuvo rasta kaltės,

kuria būčiau nusidėjęs!“

10 Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,

nuo dienų Egipto žemėje;

aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse,

kaip Susitikimo dienomis.

11 Kalbėjau pranašams, –

siunčiau vis daugiau regėjimų, –

per pranašus sukelsiu ir pražūtį.

12 Gileadas – kupinas nedorybių, – jie tikrai prieis liepto galą.

Gilgale jie aukoja jaučius,

todėl jų aukurai taps akmenų krūvomis

suartame lauke.

13 Kai Jokūbas pabėgo į Aramo šalį,

ten tarnavo, kad gautų žmoną,

ir dėl žmonos ganė {avis}.

14 Per pranašą[i3] VIEŠPATS išvedė iš Egipto,

ir per pranašą jis buvo išlaikytas.

15 Efraimas skaudžiai įžeidė {Dievą},

todėl jo Viešpats uždės jam kraujo kaltę

ir atmokės už įžeidimus.

  
Išnašos:
1Oz 12,2: ... sudaro sutartį su Asirija, siunčia aliejų į Egiptą: užuomina apie prekybines ir karines sutartis su galingomis imperijomis. Pranašai jas laikė žeminančiomis Viešpaties teises į savo tautą. Užtat jas nuolat smerkė.
2Oz 12,3-12,7: Ozėjo laikų Izraelis ir protėvio Jokūbo Izraelis sudaro bendrijos, t. y. Šventajam Raštui būdingą, sudėtinę asmenybę. Jaučiamas glaudus ryšys tarp pavienio bendruomenės nario ir bendruomenės, kuriai pavienis žmogus priklauso. Ozėjas primena Jokūbo istoriją, kuri yra Pradžios knygoje.
3Oz 12,14: ... pranašą: Mozę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 12