BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 3

 Evangelija pagal Matą
  
 DANGAUS KARALYSTĖS SKELBIMO PRADŽIA

Pasakojamoji dalis
  
Mt 3

17 O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

  
Išnašos:
1Mt 3,1: Anomis dienomis pagal Biblijos stilių – tam tikras jungtukas arba įžanginis posakis kokiam iškilmingam naujam pasakojimui. Jis visiškai nenusako konkretaus laiko ir anaiptol nerodo, kad naujojo pasakojimo veiksmas prasideda ten, kur pasibaigė pirmesnysis.
2Mt 3,2: Atsivertimas – pažodžiui būtų mąstysenos pakeitimas. Jau ST, ypač nuo Jeremijo laikų, šiuo žodžiu nusakomas gyvenimo krypties pakeitimas. Tai besąlyginis grįžimas prie sandoros Dievo. Jonas, paskui ir Jėzus, reikalauja atsivertimą įrodyti darbais. Dangaus karalystė reiškia Dievo karalystę. Žydai vengdavo minėti Dievo vardą ir keisdavo jį dangumi. NT Dievo (dangaus) karalystė suprantama kaip vidinis Dievo viešpatavimas žmonių sielose antgamtine malone. Šis viešpatavimas plėtojasi žemėje, regimojoje Bažnyčioje, ir pasiekia tobulumą amžinajame gyvenime. Į Dievo karalystę įžengiame atgaila ir dvasiniu atgimimu (žr. Jn 3,3 ir toliau).
3Mt 3,6: Krikštijimas vandeniu, kaip dvasinio apsivalymo simbolis, buvo žinomas kai kuriose senovės religijose. Jono krikštas buvo ne vien atgailos ženklas, bet ir apeiga, kuria žmonės įsijungdavo į ateisiančio Mesijo bendriją. Ši apeiga dar nebuvo sakramentas, tačiau turėjo tikro pašventinimo savybių.
4Mt 3,7: Fariziejai, sadukiejai – žr. Žodynėlį. Sadukiejams priklausė daugumas aukštųjų dvasininkų ir tautos seniūnų, o fariziejams – žemesniųjų dvasininkų ir Šventojo Rašto aiškintojų.
  
Paralelinės vietos:
Mt 3,1-12: Mk 1,1-8;Lk 3,1-18;Jn 1,19-20;
Mt 3,13-17: Mk 1,9-11;Lk 3,21-22;Jn 1,29-34;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 3