BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 2

 Michėjo knyga
  
 Visuomeninės ydos
  
Mch 2

1 Deja žadantiems daryti nedorus darbus

ir sumanantiems pikta savo guoliuose!

Rytui prašvitus, jau jie tai vykdo,

nes jėga jų rankose.

2 [i1]Jie užsigeidžia dirvų ir pasigrobia,

užsimano namų ir atima;

išguja savininką iš jo namų

ir žmones iš jų paveldo.

3 Todėl taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Tikėk manimi, siųsiu nelaimę šiai giminei, –

iš jos negalėsite ištraukti savo kaklų.

Eidami galvos išdidžiai nekelkite,

nes tai bus blogas metas“.

4 Tą dieną bus tau skiriama patyčių daina,

aimanuojama karti rauda ir bus sakoma:

„Esame visiškai nuniokoti!

VIEŠPATS perduoda kitiems

mano tautos paveldą, –

jis atima jį iš manęs!

Užgrobikams mūsų laukus išdalija“.

5 Todėl nebus tau

kas mestų burtu[i2]virvę

VIEŠPATIES bendrijoje.

6 [i3]„Liaukitės pranašavę, – jie taip skelbia, –

tokių dalykų neturite pranašauti!

Gėda mūsų neužklups“.

7 Ar turėtų taip būti sakoma, o Izraelio namai?

Ar VIEŠPATIES kantrybė išseko?

Ar tai jo darbai?

Ar mano žodžiai nepadeda tam,

kas elgiasi teisingai?

8 Bet jūs pakilote kaip mano tautos priešas, –

nuvelkate skraistę nuo taikiųjų,

patikliai einančių pro šalį,

be jokios minties apie karą.

9 Mano tautos moteris išvarote

iš jų jaukių namų,

iš jų vaikų atimate

mano jiems amžinai duotą garbę.[i4]

10 Kelkitės ir eikite,

nes ši vieta ne poilsiui.

Kadangi ji buvo užteršta,[i5]

ją ištiks sunaikinimas –

nuožmus sunaikinimas.

11 Jei kas nors vaikštinėtų,

pūsdamas miglą į akis bei skelbdamas melagystes,

ir sakytų: „Pranašausiu jums

apie vyną ir svaigų gėrimą“, –

tokiu pranašu džiaugtųsi ši tauta.

12 [i6]Tikrai surinksiu tave visą, Jokūbai,

tikrai subursiu Izraelio likutį.

Suvarysiu juos į krūvą

lyg avis į avidę,

lyg kaimenę į ganyklą.

Ji skardės žmonių klegesiu.

13 Tas, kuris pralaužia spragą,

eis jų priekyje.

Jie prasilauš ir išeis pro vartus.

Jų karalius žygiuos pirmutinis, –

VIEŠPATS jų priešakyje.

  
Išnašos:
1Mch 2,2: Stambių žemvaldžių gobšumas buvo chroniška Judo karalystės yda. Michėjas, kaip ir Izaijas, gina beturčių izraeliečių teisę į šeimos paveldą. Žr. 1 Kar 21,1-4. Turtingieji žemvaldžiai, atimdami už skolą beturčių izraeliečių šeimos paveldą, darė juos vergais.
2Mch 2,5: ... mestų burtu virvę: matuotų žemės nuosavybės ribas. Užuomina apie pradinį žemės padalijimą izraeliečiams Palestinoje. Žr. Joz 13-21. Pranašas Michėjas skelbia, kad žemvaldžių gobšumas bus nubaustas, kai Judo karalystės priešai, užėmę kraštą, atims iš jų žemę negrąžinamai.
3Mch 2,6-2,7: Žodžiai žmonių, reiškiančių protestą pranašui dėl jo pranašavimų apie tautos pražūtį.
4Mch 2,9: ... mano jiems ... duotą garbę: Dievas, išsirinkdamas Izraelį būti jo tauta, suteikė izraeliečiams ypatingą vaidmenį istorijoje.
5Mch 2,10: ... užteršta: visuomeninės ydos padarė Dievo Izraeliui duotą žemę nešvarią, suteptą. Nuodėmė sudarko ne tik žmogų, kuris nusideda, bet užteršia ir vietą, kurioje žmogus nusideda.
6Mch 2,12-2,13: Mesijinis pažadas apie Izraelio atkūrimą po Babilono tremties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 2