BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 16

 Kunigų knyga
  
Kun 16

Susitaikinimo diena

1 Praėjus dviem dienoms po Aarono sūnų mirties, kai jiedu įsibrovė į VIEŠPATIES akivaizdą ir numirė, VIEŠPATS kalbėjo Mozei. 2 VIEŠPATS Mozei tarė:

„Sakyk savo broliui Aaronui neiti kada užsinori į šventovę už užuolaidos[i1] priešais malonės sostą, esantį ant Skrynios, kad jis nenumirtų, nes aš pasirodysiu debesyje viršum malonės sosto.[i2] 3 Štai kaip Aaronas turi eiti į šventovę: su jaučio iš bandos atnaša už nuodėmę ir su avino deginamąja auka. 4 Jis užsivilks šventąją lininę tuniką, jo kūną dengs lininės kelnaitės, susijuos lininiu diržu ir užsidės lininį turbaną. Kadangi tai yra šventi drabužiai, todėl jais apsirengs tada, kai išsimaudys vandenyje. 5 O iš izraeliečių bendrijos jis paims du ožius: vieną atnašai už nuodėmę ir vieną aviną deginamajai aukai.

6 Aaronas atnašaus savo paties jautį kaip atnašą už nuodėmę ir atliks permaldavimą už save ir savo namus. 7 Paėmęs abu ožius ir pastatęs juos prie Susitikimo palapinės angos VIEŠPATIES akivaizdoje, 8 Aaronas trauks burtus, kad patirtų, katras iš ožių yra VIEŠPAČIUI ir katras yra Azazeliui.[i3] 9 Ožį, burtu paskirtą „VIEŠPAČIUI“, Aaronas atves ir atnašaus jį kaip atnašą už nuodėmę, 10 o ožys, burtu paskirtas Azazeliui, bus paliktas gyvas stovėti VIEŠPATIES akivaizdoje, kad per jį atliktų permaldavimą ir išvarytų jį Azazeliui į dykumą.

11 Aaronas atnašaus savo jautį kaip atnašą už nuodėmę, atlikdamas permaldavimą už save ir savo namus. Jis papjaus savo jautį kaip atnašą už nuodėmę. 12 Paims smilkytuvą, kupiną žarijų nuo aukuro VIEŠPATIES akivaizdoje, ir rieškučias sutrintų kvapių smilkalų ir įneš už užuolaidos. 13 Smilkalus užbers ant ugnies VIEŠPATIES akivaizdoje, kad smilkalų debesis uždengtų malonės sostą, esantį ant Sandoros Skrynios, kitaip jis numirs.[i4] 14 Paims truputį jaučio kraujo ir pirštu pateps juo malonės sosto rytinį šoną, o prieš malonės sostą pirštu šlakstys krauju septynis kartus.

15 Tada jis papjaus žmonių atnašos už nuodėmę ožį, įneš jo kraują už užuolaidos ir darys su jo krauju, kaip darė su jaučio krauju, patepdamas malonės sostą ir priešais malonės sostą. 16 Taip jis atliks permaldavimą už šventovę, už izraeliečių apeiginį nešvarumą ir už jų nusikaltimus bei visas jų nuodėmes. Tą pat padarys ir už Susitikimo palapinę, stovinčią tarp jų, viduryje jų nešvarumų. 17 Nė vieno žmogaus neturi būti Susitikimo palapinėje, kai jis įeina atlikti permaldavimo šventovėje už save, už savo namus ir už visą Izraelio bendriją. 18 Tada jis išeis prie aukuro, esančio VIEŠPATIES akivaizdoje, ir atliks permaldavimą. Paėmęs truputį jaučio kraujo ir ožio kraujo, pateps juo visus aukuro ragus. 19 Savo pirštu patepdamas jį krauju septynis kartus, apvalys jį nuo visų izraeliečių apeiginių nešvarumų ir pašventins.

Atpirkimo ožys

20 Kai bus atlikęs permaldavimą už šventovę, Susitikimo palapinę ir aukurą, jis atves gyvąjį ožį. 21 Tada Aaronas uždės gyvajam ožiui ant galvos abi rankas, išpažins virš jo visas izraeliečių kaltes ir visus jų nusižengimus, – visas jų nuodėmes, sudėdamas jas ožiui ant galvos. Ogi ožį per tam tikslui paskirtą žmogų išsiųs į dykumą. 22 Taip ožys išneš ant savęs visas jų kaltes į tyrus.

Kai ožys dykumoje bus paleistas, 23 [i5]tada Aaronas įeis į Susitikimo palapinę ir nusivilks lininius drabužius, kuriuos apsivilko įeidamas į šventovę, ir ten juos paliks. 24 Jis nuplaus savo kūną vandeniu šventoje vietoje ir apsivilks savo drabužius. Tada jis išeis ir atnašaus savo deginamąją auką ir žmonių deginamąją auką, atlikdamas permaldavimą už save ir už žmones. 25 Atnašos už nuodėmę taukus pavers dūmais ant aukuro. 26 Žmogus, kuris paleidžia ožį Azazeliui, išsiskalbs drabužius ir nuplaus savo kūną vandeniu. Tada jis gali pareiti į stovyklą. 27 Atnašos už nuodėmę jautis ir atnašos už nuodėmę ožys, kurių kraujas buvo įneštas permaldavimui šventovėje atlikti, bus išnešti už stovyklos. Jų oda, mėsa ir išmatos bus sudegintos ugnyje. 28 Žmogus, kuris juos degina, išsiskalbs drabužius ir nuplaus savo kūną vandeniu. Tada jis gali sugrįžti į stovyklą.

29 Šis bus jums amžinas įstatymas: septintąjį mėnesį, dešimtąją mėnesio dieną jūs pasninkausite,[i6] ir nei čiabuvis, nei ateivis, gyvenantis tarp jūsų, nesiims jokio darbo. 30 Tą dieną bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarūs nuo visų savo nuodėmių VIEŠPATIES akivaizdoje. 31 Tai bus jums visiško šabo poilsis, ir jūs turite marintis – tai yra amžinas įstatymas. 32 Kunigas, kuris buvo pateptas ir pašventintas būti kunigu savo tėvo vietoje, atliks permaldavimą. Vilkėdamas lininiais drabužiais – šventuoju apdaru, – 33 jis atliks permaldavimą už šventovę, atliks permaldavimą už Susitikimo palapinę ir aukurą, atliks permaldavimą už kunigus ir visus bendrijos žmones. 34 Šis bus jums amžinas įstatymas: atlikti permaldavimą izraeliečių labui už visas jų nuodėmes kartą per metus“.

Ir Mozė padarė, kaip VIEŠPATS buvo jam įsakęs.

  
Išnašos:
1Kun 16,2: ... šventovė už užuolaidos: svarbiausia šventyklos vieta – Šventų Šventoji. Žr. Iš 26,33-34. Čia vyriausiajam kunigui buvo leista įeiti tik kartą per metus – Susitaikinimo, arba Permaldavimo, dieną – hebrajiškai Jom Kipūr. Žyd 9,3-12 tekste ši metinė apeiga siejama su vienkartiniu Kristaus Atpirkimo veiksmu, kuriuo jis mums laimėjo amžiną susitaikinimą – permaldavimą.
2Kun 16,2: ...malonės sostas
3Kun 16,8: Azazel{is}: iš hebrajiškojo ez ozel, t. y. ožys, kuris išeina. Turbūt tai yra šėtono vardas, vartojamas tik šiame skyriuje. Kanaaniečiai ir hebrajai tikėjo, kad Azazelis gyvena dykumoje –tyruose, kur Dievas nesireiškia. Senieji vertimai šį vardą vertė išeinančiu ožiu. Su Azazeliu siejamas ir lietuviškas posakis atpirkimo ožys.
4Kun 16,13: ... kitaip jis numirs: dūmai uždengia žmogų nuo Dievo šlovės spindesio.
5Kun 16,23: Ši eilutė būtų labiau suprantama, jei būtų skaitoma po 25-osios eilutės. Pagal vėlesnes žydų apeigas, vyriausiasis kunigas vėl įeidavo į Šventų Šventąją smilkytuvo išnešti.
6Kun 16,29: ... pasninkausite: pažodžiui skaudinsite save. Arkivysk. J. Skvireckas verčia varginsite savo sielas. Paprastai žydai save skaudindavo pasninkaudami, t. y. visiškai susilaikydami nuo maisto.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 16