BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2

 Laiškas kolosiečiams
  
Kol 2

Apaštalo rūpinimasis kolosiečių tikėjimu

1 Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido, 2 kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį – Kristų, 3 kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai.

4 Sakau jums tai, kad niekas jūsų nesuvedžiotų suktais įrodinėjimais. 5 Nors kūnu esu toli nuo jūsų, tačiau dvasia su jumis ir džiaugiuosi, matydamas jūsų tvarkingumą ir kaip tvirtai jūs tikite Kristų.

SAUGOTIS KLAIDINGŲ MOKSLŲ

Gyventi tikėjimu

6 Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame; 7 būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.

8 Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.[i1]

Kristus – žmonių ir angelų galva

9 Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, 10 ir jūs esate pripildyti jame.

Jis yra visokių kunigaikštysčių ir valdžių galva. 11 Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu[i2] – Kristaus apipjaustymu. 12 Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. 13 Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus.

14 Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. 15 Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.

Nevergauti pasaulio pradmenims

16 Niekas tenesmerkia jūsų dėl[i3] valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. 17 Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus. 18 Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, 19 nesilaikydamas vienybės su Galva, iš kurios visas kūnas, sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu.

20 Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais: 21 „Neliesk! Neragauk! Neimk!“? 22 Visa tai vartojama dingsta, ir tai tėra žmonių priesakai bei pamokymai. 23 Tie nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti.[i4]

  
Išnašos:
1Kol 2,8: Paulius aiškina Jėzaus išganymo antgamtinę tikrovę. Jis peikia ano meto pseudomistines doktrinas, kurios tebuvo senų filosofinių spėliojimų atgarsis ir kurios išganymo atžvilgiu tebuvo pradmenys – gamtiniai elementai, t. y. primityvūs bandymai aiškinti pasaulio kilmę.
2Kol 2,11: Atsižadėjimu – pažodžiui nusivilkimu.
3Kol 2,16: Niekas tenesmerkia jūsų dėl ... šabų, t. y. dėl to, kad švenčiate ne šabą, kaip ST, o sekmadienį.
4Kol 2,23: Tarnauja kūnui patenkinti: atrodo, šie žodžiai yra iškreipti perrašinėjant. Jie gali reikšti: yra beverčiai ir tarnauja išoriniam pasididžiavimui, arba: pasirodo beverčiai kūnui sutramdyti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 2