BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 4

 Koheleto knyga
  
Koh 4

Triūsti – tuščios pastangos

1 Tada ėmiausi svarstyti visus smurto veiksmus, esančius po saule. Mačiau ašaras nuskriaustųjų. Nebuvo kas juos paguostų! Iš jų engėjų rankos ateina smurtas, ir nėra kam juos paguosti! 2 Mirusiuosius, jau seniai susitikusius su mirtimi, laikiau laimingesniais už tuos, kurie dar turi gyventi. 3 Laimingesnis už vienus ir kitus yra tas, kuris dar nėra gimęs ir nėra matęs nedorų darbų, daromų po saule.

4 Pastebėjau, kad visas triūsas ir darbo įgūdžiai kyla iš žmogaus pavydo artimui. Ir tai yra rūkas bei vėjų vaikymas!

5 {Sakoma}

kvailasis susideda rankas

ir minta savo kūnu.[i1]

6 Geriau viena sauja su poilsiu,

negu dvi saujos su triūsu

ir vėjų vaikymu!

Bičiuliai ir įpėdiniai

7 Mačiau dar kitą pavyzdį rūko po saule – 8 vienišą žmogų be jokio bičiulio, be sūnaus ir be brolio. Tačiau visam jo triūsui nėra galo, ir jo akys nepasisotina turtais. „Kam gi triūsiu, – save jis klausia, – atsisakydamas pasitenkinimo?“ Ir tai yra tuščias ir vargingas užsiėmimas!

9 Dviem yra geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triūsą. 10 Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti. Vargas vienišam žmogui! Juk kai suklumpa, nėra kas jį pakeltų. 11 Panašiai, kai dviese kartu miega, jie šildo vienas kitą. Bet kaip gali vienas miegodamas šiltai jaustis? 12 Vienišą žmogų lengva įveikti, du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinką virvę nutraukti nelengva.

13 Geriau būti jaunuoliu – vargšu, bet išmintingu, negu karaliumi – senu ir sukvailėjusiu, nebekreipiančiu dėmesio į patarimą. 14 Juk pirmasis gali net iš kalėjimo[i2] išeiti, kad taptų karaliumi, o tuo tarpu pastarasis, net gimęs karaliumi, gali tapti elgeta. 15 [i3]tebėjau visus gyvenančius po saule būriuojantis prie to jauno įpėdinio, turinčio žengti į karaliaus vietą. 16 Bet neapsakoma žmonių daugybė ateityje juo visiškai nesidžiaugs. Ir tai yra rūkas ir vėjų vaikymas!

Tylint eiti į Dievo Namus

17 Būk apdairus, kai keli koją į Dievo Namus. Artintis su mintimi klausytis yra geriau nei atnašauti auką, kurią kvailieji atnašauja.[i4] Juk jie nežino, kaip susilaikyti nuo pikta.

  
Išnašos:
1Koh 4,5: ... minta savo kūnu: atsisakydami užsidirbti pragyvenimui, kenčia alkį ir kenkia savo sveikatai.
2Koh 4,14: ... iš kalėjimo: turbūt iš motinos įsčių. Žr. Koh 5,14.
3Koh 4,15: Vos karaliui mirus, žmonės perkelia savo ištikimybę jo įpėdiniui.
4Koh 4,17: ... auką, kurią kvailieji atnašauja: nepriimtiną Dievo akivaizdoje dėl aukotojų nesusiklausymo. Žr. 1 Sam 15,22; Oz 6,6.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 4