BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 19

 Jozuės knyga
  
Joz 19

Simeono giminės paveldas

1 Antroji dalis burtų keliu atiteko Simeonui. Simeono giminės žmonių paveldas pagal jų klanus buvo viduryje Judo giminės paveldo. 2 Jų paveldas apėmė Beer-Šebą, Šebą, Moladą, 3 Hazar-Šualą, Baalą, Ezemą, 4 Eltoladą, Betulą, Hormą, 5 Ziklagą, Bet-Markabotus, Hazar-Susą, 6 Bet-Lebaotus ir Šaruheną – trylika miestų ir jiems pavaldžias gyvenvietes; 7 Ainą, Rimoną, Eterį ir Ašaną – keturis miestus ir jiems pavaldžias gyvenvietes 8 drauge su visomis gyvenvietėmis šių miestų apylinkėje iki pat Baalat-Beero ir Ramat-Negebo. Tai buvo Simeono giminės paveldas pagal jų klanus. 9 Simeono giminės paveldas buvo Judo žemės dalis; kadangi Judo giminės dalis buvo jiems per didelė, todėl Simeono giminės žmonės gavo dalį jų dalies viduje.

Zebuluno giminės paveldas

10 [i1]Trečioji dalis burtų keliu atiteko Zebuluno giminės žmonėms pagal jų klanus. Jo paveldo riba siekė iki pat Sarido. 11 Iš čia riba kyla vakarų link į Maralą, siekdama Dabešetą ir paskui liesdama slėnį, esantį šalia Jokneamo. 12 Iš Sarido ji eina į kitą pusę – į rytus, kur saulė teka, pro Chislot-Taboro žemę, o iš ten ji nueina į Daberą ir tada pakyla į Jafiją. 13 Iš čia ji vėl pasuka į rytus – saulėtekio link, į Gat-Heferą bei Et-Kaziną ir, eidama Rimono kryptimi, daro vingį į Neą. 14 Tada ji daro posūkį – tai yra riba šiaurėje – į Hanatoną ir baigiasi prie Ifta-Elio slėnio. 15 Taigi su Katatu, Nahalalu, Šimronu, Idala ir Bet-Lehemu – dvylika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 16 Tai yra paveldas Zebuluno giminės žmonių pagal jų klanus, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

Issacharo giminės paveldas

17 [i2]etvirtoji dalis burtų keliu atiteko Issacharui – Issacharo giminės žmonėms pagal jų klanus. 18 Jų žemė apėmė Jezrėelį, Chesulotus, Šunemą, 19 Hafarajimus, Šioną, Anaharatą, 20 Rabitą, Kišoną, Ebezą, 21 Remetą, En-Ganimus, En-Hadą ir Bet-Pazezą. 22 Riba prieina ir prie Taboro, Šahazumos ir Bet- Šemešo; jo riba baigiasi prie Jordano – šešiolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 23 Tai yra paveldas Issacharo giminės žmonių pagal jų klanus, miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

Ašero giminės paveldas

24 [i3]Penktoji dalis burtų keliu atiteko Ašero giminės žmonėms pagal jų klanus. 25 Jų žemė apėmė Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą, 26 Alam-Melechą, Amadą ir Mišalą. Vakarų pusėje riba liečia Karmelį ir Šihor-Libnatą. 27 Tada ji pasisuka į rytus, eina į Bet-Dagoną, atsimuša į Zebuluną ir eina Ifta-Elio slėniu šiaurės link į Bet-Emeką ir Neielį. Nuo čia ji eina toliau šiaurėn į Kabulą, 28 Ebroną, Rehobą, Hamoną, Kaną iki pat Didžiojo Sidono. 29 Tada riba suka Ramos link, pasiekdama įtvirtintą Tyro miestą, pasisuka į Hosą ir ateina iki pat Jūros prie Mahalabo, Achzibo, 30 Umos, Afeko ir Rehobo – dvidešimt du miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 31 Tai yra paveldas Ašero giminės žmonių pagal jų klanus, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

Naftalio giminės paveldas

32 [i4]Šeštoji dalis burtų keliu atiteko Naftalio giminei, Naftalio giminės žmonėms pagal jų klanus. 33 Jų riba ėjo nuo Helefo, nuo Bezaananimų ąžuolo, Adami-Nekebo bei Jabnėelio iki pat Lakumo ir baigėsi prie Jordano. 34 Vakarų šone riba pasuka į Aznot- Taborą ir iš ten eina į Hukoką, liesdama pietuose Zebuluną, vakaruose Ašerą ir rytuose Jordaną. 35 O įtvirtinti miestai buvo Zidimai, Zeras, Hamatas, Rakatas, Kineretas 36 Adama, Rama, Hazoras, 37 Kedešas, Edreijas, En-Hazoras, 38 Ironas, Migdal-Elis, Horemas, Bet- Anatas ir Bet-Šemešas – devyniolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 39 Tai yra paveldas Naftalio giminės žmonių pagal jų klanus, miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

Dano giminės paveldas

40 [i5]Septintoji dalis burtų keliu atiteko Dano giminės žmonėms pagal jų klanus. 41 Jų paveldo žemė apėmė Zorą, Eštaolą, Ir-Šemešą, 42 Šaalab-Biną, Aijaloną, Itlą, 43 Eloną, Timną, Ekroną, 44 Eltekę, Gibetoną, Baalatą, 45 Jehudą, Bene-Baraką, Gat- Rimoną, 46 Me-Jarkoną ir Rakoną prie ribos priešais Jopę. 47 Bet Dano giminės žmonių žemė išslydo jiems iš rankų. Todėl Dano giminės žmonės nukilo ir užpuolė Lešemą.[i6] Užėmę jį ir išnaikinę kalaviju gyventojus, jį paveldėjo ir, pavadinę Lešemą savo protėvio Dano vardu, jame įsikūrė. 48 Tai yra paveldas Dano giminės žmonių pagal jų klanus, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

Jozuės miestas

49 Pabaigę dalyti tas krašto žemes kaip paveldą, izraeliečiai davė nuo savęs Nuno sūnui Jozuei paveldą. 50 VIEŠPATIES įsakymu jie davė jam miestą, kurio jis prašė, – Timnat-Serahą Efraimo aukštumose. Jis miestą atstatė ir jame įsikūrė.

51 Tai yra paveldo dalys, kurias kunigas Eleazaras, Nuno sūnus Jozuė ir izraeliečių giminių protėvių namų galvos VIEŠPATIES akivaizdoje prie Susitikimo palapinės įėjimo Šilo'e padalijo burtų keliu. Taip jie užbaigė dalyti kraštą.

  
Išnašos:
1Joz 19,10-19,16: Zebuluno teritorija buvo centrinėje Esdraelono lygumos dalyje ir pietinėje Galilėjoje. Pietuose ji ribojosi su Manasu, pietryčiuose su Issacharu, šiaurės rytuose ir šiaurėje su Naftaliu, o vakaruose su Ašeru. Vėliau įkurtas Nazareto miestas yra Zebuluno teritorijoje. Žinoma, Zebuluno Bet-Lehem, t. y. Betliejus, yra skirtingas nuo to paties vardo miesto Judo giminės teritorijoje. ... dvylika miestų ... : atrodo, kad septyni vardai yra dingę iš 15-osios eilutės. Galbūt kai kurios vietovės, minimos 12-14 eilutėse, priklauso šiam skaičiui.
2Joz 19,17: Issacharo žemė buvo rytiniame Esdraelono lygumos takoskyros šlaite ir apėmė pietrytinę Galilėjos kalnų sritį. Iš pietų ir rytų ją supo Manasas, iš šiaurės Naftalis, o iš vakarų Zebulunas. Jezrėel{io} miestas vyravo lygumoje ir davė jai vardą; vėlesnė to paties vardo forma yra Esdraelon{as}.
3Joz 19,24-19,31: Ašeras paveldėjo vakarinį Galilėjos kalnų šlaitą iki pat Viduržemio jūros. Jo teritorija pietuose ribojosi su Manasu, rytuose su Zebulunu ir Naftaliu ir šiaurėje su Finikija.
4Joz 19,32-19,39: Naftalis gavo rytinę Galilėją. Ašeras buvo vakarų pusėje, Zebulunas ir Issacharas pietuose, o Jordano aukštupys ir Hermono kalnas sudarė rytinę ribą. Dalis Dano giminės žmonių vėliau užėmė pačią šiaurinę Naftalio žemės sritį prie Jordano ištakų (žr. 47-ąją eilutę).
5Joz 19,40-19,46: Pradinė Dano giminės teritorija buvo mažas žemės plotas tarp Judo, Benjamino bei Efraimo giminių ir filistinų.
6Joz 19,47: Lešem{as} ... : Ts 18 skaitinyje jis vadinamas Lajiš{as}. Čia išsamiau pasakojama apie Dano giminės persikėlimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 19