BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 3

 Jobo knyga
  
 B. PIRMASIS POKALBIO RATAS
  
 Jobo dejonė
  
Job 3

1 [i1]Tada Jobas atvėrė burną ir keikė savo gimtąją dieną. 2 Jis pertraukė tylą, tardamas:

3 „Tepranyksta diena, kurią gimiau,

naktis, kuri tarė: 'Pradėtas berniukas!'

4 Ta diena! Tebūna ji tamsa!

Tenesirūpina ja Dievas aukštybėse,

jai šviesa teneaušta!

5 Teaptemdo ją tamsa ir niūrus šešėlis,

teapniaukia ją debesys,

tegąsdina ją saulės užtemimas.

6 O, ta naktis! Tebūna ji niūri tamsa!

Tenebūna ji įskaityta į metų dienas,

tenepatenka ji nė į vieną jų mėnesį.

7 Taip! Ta naktis tebūna bevaisė,

teneaidi joje joks džiugus balsas.

8 Tekeikia ją, kurie keikia Jūrą,

kurie geba pažadinti Leviataną.[i2]

9 Teaptemsta aušros žvaigždė,

tesiilgi ji šviesos, bet tenesulaukia;

tenemato ji ryto spindulių dėl to,

10 kad nenorėjo užverti įsčių angos ir

paslėpti vargo nuo mano akių.

11 Kodėl aš nemiriau gimdamas,

kodėl, išėjęs iš įsčių, nepražuvau?

12 Kam gi turėjo būti keliai man laikyti

ar krūtys man žįsti?

13 Juk nūn gulėčiau ramybėje;

miegočiau ir ilsėčiausi

14 drauge su žemės karaliais ir patarėjais,

atstatančiais sau griuvėsius,[i3]

15 ar drauge su didžiūnais, turinčiais aukso,

pripildžiusiais savo rūmus[i4] sidabro.

16 Ar kodėl nebuvau palaidotas

tarsi nelaikšis kūdikis,

tarsi mažyliai, niekad nematę šviesos?

17 Ten, žemai,[i5] nedorėliai liaujasi siausti,

ten pavargusieji ilsisi.

18 Ten belaisviai nesupančioti šalipančiais,

jie nebegirdi engėjo balso.

19 Ten mažas ir didelis – lygūs;

vergas laisvas nuo savo šeimininko.

20 Kam gi jis duoda šviesą nelaimingiems

ir gyvybę apkartusiems?

21 Jie laukia mirties,

bet ji neateina,

jie ieško jos tarsi paslėpto lobyno;

22 jie labai džiūgauja

ir jaučiasi smagiai, suradę kapą.

23 Kam gi duota šviesa vyrui,

negalinčiam matyti kelio,

Dievo iš visų pusių apsuptam?

24 Juk dejonė yra man tarsi duona,

o aimanos plūsta man tarsi vanduo.

25 Ko tik bijau, mane pasiveja,

ir ko tik vengiu, mane ištinka.

26 Neturiu ramybės, nebegaliu ištylėti, –

užgriuvo kančia ir nebėra man poilsio“.

  
Išnašos:
1Job 3,1-3,26: Jobui gyvenimas yra liga, nuo kurios galima išgyti tik mirtimi.
2Job 3,8: ... Leviataną: turbūt užuomina į mitologinę jūros pabaisą, pirmykščio chaoso simbolį. Žr. Job 9,13; 26,13; Ps 74,13-14; 104,26; Iz 27,1; Job 40,25 Leviatanas reiškia krokodilą. Buvo tikima, kad kerėtojai gali paversti laimingas dienas nelaimingomis ar net sukelti saulės užtemimą, kai Leviatanas laikinai prarydavo saulę.
3Job 3,14: ... sau griuvėsius: egiptiečiai statydavo pomirtines buveines dykynėse – mastabas ir piramides.
4Job 3,15: ... savo rūmus: t. y. amžinybės namus, pomirtines buveines. Archeologiniai kasinėjimai, ypač kaldėjų Ure ir Egipte, liudija nepaprastus lobynus, palaidotus karalių ir didžiūnų kapuose.
5Job 3,17: Ten, žemai ... : po mirties Šeole, mirusiųjų buveinėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 3