BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 16

 Evangelija pagal Joną
  
Jn 16

1 „Aš jums tai paskelbiau,

kad nepasipiktintumėte.

2 Jie šalins jus iš sinagogų,

ir netgi ateis valanda,

kada jūsų žudikai tarsis atlieką

šventą pareigą Dievui.

3 Jie tai darys,

nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta.

4 Aš jums visa šita kalbėjau,

kad, jų siautėjimo metui atėjus,

atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs“.

Šventosios Dvasios atsiuntimas

„Aš jums to nesakiau iš pradžių,

nes buvau su jumis.

5 Dabar išeisiu pas tą,

kuris mane yra siuntęs,

ir niekas iš jūsų neklausia:

'Kur tu eini?'

6 Kadangi jums tai pasakiau,

liūdesys jūsų širdis užliejo.

7 Bet sakau jums gryną tiesą:

jums geriau, kad aš iškeliauju,

nes jei neiškeliausiu,

pas jus neateis Globėjas.

O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu.

8 Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip jis klysta

dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo.[i1]

9 Dėl nuodėmės, –

kad netiki manimi.

10 Dėl teisybės, –

kad aš pas Tėvą einu,

o jūs manęs daugiau neberegėsit.

11 Dėl teismo, –

kad šio pasaulio kunigaikštis

jau pasmerktas.

12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti,

bet dabar jūs negalite pakelti.

13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia,

jus ji ves į tiesos pilnatvę.

Ji nekalbės iš savęs,

bet skelbs, ką bus išgirdusi,

ir praneš, kas turi įvykti.[i2]

14 Ji pašlovins mane,

nes ims iš to, kas mano,

ir jums tai paskelbs.

15 Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano,

todėl aš pasakiau,

kad ji ims iš to, kas mano,

ir jums tai paskelbs“.

16 „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit,

ir dar valandėlė –

ir vėl mane pamatysit“.[i3]

17 Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: „Ką reiškia jo pasakyti žodžiai: 'Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit'? ir: 'Aš einu pas Tėvą'?“ 18 Tad jie klausinėjo: „Ką reiškia 'valandėlė'? Mums neaišku, ką jis kalba“. 19 Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: „Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: 'Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit'?

20 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

jūs verksite ir vaitosite,

o pasaulis džiūgaus.

Jūs liūdėsite,

bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu.

21 Gimdydama moteris būna prislėgta,

nes atėjo jos valanda,

bet, kūdikiui gimus,

ji kančią užmiršta iš džiaugsmo,

kad gimė pasauliui žmogus.

22 Taip ir jūs dabar nusiminę,

bet aš jus vėl pamatysiu;

tada jūsų širdys džiūgaus,

ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.

23 Tą dieną jūs mane nieko neklausinėsite.

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

ko tik prašysite Tėvą,

duos tai jums dėl manęs.[i4]

24 Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.

Prašykite ir gausite,

kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

25 Aš jums vis kalbėjau palyginimais,

bet ateis valanda,

kada be palyginimų imsiu kalbėti

ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu.

26 Tą dieną jūs prašysite mano vardu,

ir aš net nesakau,

kad aš prašysiu Tėvą už jus, –

27 juk patsai Tėvas jus myli,

nes jūs mane pamilote ir įtikėjote,

jog aš esu iš Dievo atėjęs.

28 Išėjau iš Tėvo

ir atėjau į pasaulį.

Vėl palieku pasaulį

ir grįžtu pas Tėvą“.

29 Jo mokiniai tarė: „Štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. 30 Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo“. 31 Jėzus jiems atsakė:

„Pagaliau tikite?

32 Štai ateina valanda, ir net yra atėjusi, –

kai jūs išsisklaidysite kas sau

ir paliksite mane vieną.

Tačiau aš ne vienas,

nes su manimi yra Tėvas.

33 Aš jums tai kalbėjau,

kad manyje atrastumėte ramybę.

Pasaulyje jūsų priespauda laukia,

bet jūs būkite drąsūs:

aš nugalėjau pasaulį!“

  
Išnašos:
1Jn 16,8: Šventoji Dvasia parodys, kas nusidėjęs, kas teisus ir kas pasmerktas.
2Jn 16,13: Pabrėžiama Švč. Trejybės asmenų vienybė. Sūnus ir Šventoji Dvasia, atėję į pasaulį, veikia ne atskirai nuo Tėvo. Teologija sako, kad visa Dievo veikla pasaulyje – bendra Švč. Trejybei, dėl to ir Sūnus ne iš savęs kalba, ir Dvasia pasakos, ką bus išgirdusi.
3Jn 16,16: Mokiniai neregės Jėzaus, kol jis bus kape.
4Jn 16,23: Dėl manęs, arba mano vardu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 16