BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 41

 Jeremijo knyga
  
Jer 41

1 Atsitiko, kad septintą mėnesį Elišamos sūnaus Netanijo sūnus Išmaelis, karališkos kilmės vyras ir vienas svarbių karaliaus pareigūnų, atėjo su dešimties vyrų palyda į Mizpą pas Ahikamo sūnų

Gedaliją. Ir Mizpoje, jiems ten esant drauge prie stalo, 2 Netanijo sūnus Išmaelis ir drauge buvusieji dešimt vyrų pakilo nuo vaišių stalo, puolė kalavijais Šafano sūnaus Ahikamo sūnų Gedaliją ir nužudė jį už tai, kad Babilono karalius buvo paskyręs jį krašto valdytoju. 3 Be to, Išmaelis išžudė visus žydus, buvusius su Gedaliju Mizpoje, ir kaldėjų kareivius, kuriems pasitaikė ten būti.

4 Kitą dieną po Gedalijo nužudymo, kai niekas apie tai dar nebuvo sužinojęs, 5 atkeliavo aštuoniasdešimt vyrų iš Šechemo, Šilo'o ir Samarijos, nuskustomis barzdomis, perplėštais drabužiais ir pilni įsipjautų, gilių žaizdų, nešini grūdų atnašomis ir smilkalais VIEŠPATIES Namams. 6 Jų pasitikti iš Mizpos išėjo, be perstojo raudodamas, Netanijo sūnus Išmaelis. Pasitikdamas juos, kvietė: „Ateikite pas Ahikamo sūnų Gedaliją!“ 7 Bet kai jie atėjo į miesto vidurį, Netanijo sūnus Išmaelis ir jo vyrai juos išžudė ir sumetė jų lavonus į vandens talpyklą. 8 Tarp jų buvo dešimt vyrų, kurie maldavo Išmaelį: „Nežudyk mūsų, nes mes turime paslėptas laukuose kviečių ir miežių, aliejaus ir medaus atsargas!“ Šituos jis paliko, jų nenužudė su kitais jų bičiuliais. 9 O vandens talpykla, į kurią Išmaelis sumetė visus nužudytųjų vyrų lavonus, buvo talpi, – ta pati didžioji vandens talpykla, kurią karalius Asa buvo įtaisęs gindamasis nuo Izraelio karaliaus Baašos. Netanijo sūnus Išmaelis ją pripildė lavonų tų, kuriuos buvo nužudęs.

10 Tuomet Išmaelis paėmė į nelaisvę visus žmones, buvusius Mizpoje, – karaliaus dukteris [i1]ir visus žmones, paliktus Mizpoje, karaliaus asmens sargybos vado Nebuzaradano patikėtus Ahikamo sūnui Gedalijui. Netanijo sūnus Išmaelis paėmė juos į nelaisvę ir išžygiavo, norėdamas pereiti pas amoniečius.

Pabėgimas į Egiptą

11 Tačiau kai Kareaho sūnus Johananas ir kiti su juo buvę kariškių vadai sužinojo apie Netanijo sūnaus Išmaelio padarytą niekšybę, 12 jie subūrė visus savo vyrus ir išžygiavo į mūšį prieš Netanijo sūnų Išmaelį. Jie pasivijo jį prie Didžiųjų vandenų Gibeone.[i2] 13 Išmaelio į nelaisvę paimtieji žmonės, pamatę Kareaho sūnų Johananą ir kitus kariškių vadus, apsidžiaugė. 14 Visi žmonės, kuriuos Išmaelis buvo paėmęs į nelaisvę Mizpoje, perėjo pas Kareaho sūnų Johananą. 15 Tačiau Netanijo sūnus Išmaelis drauge su aštuonetu savo vyrų paspruko nuo Johanano ir pabėgo pas amoniečius.

16 Tuomet Kareaho sūnus ir kiti su juo buvę kariškių vadai subūrė visą likutį žmonių, kuriuos Netanijo sūnus Išmaelis buvo paėmęs į nelaisvę iš Mizpos tada, kai nužudė Ahikamo sūnų Gedaliją, – ir kariškius, ir moteris, ir vaikus, ir eunuchus, kuriuos Johananas atsiėmė Gibeone. 17 Jie pasitraukė ir apsistojo Gerut-Kimhame prie Betliejaus, norėdami pasprukti į Egiptą 18 nuo kaldėjų. Žinoma, jie kaldėjų bijojo, nes Netanijo sūnus Išmaelis buvo nužudęs Ahikamo sūnų Gedaliją, kurį Babilono karalius buvo paskyręs krašto valdytoju.

  
Išnašos:
1Jer 41,10: Karaliaus dukterys: karaliaus šeimos princesės. Jos nebuvo išvarytos į Babilono tremtį su šeimos vyriškiais.
2Jer 41,12: Gibeonas: miestas į šiaurės vakarus nuo Jeruzalės. Vėliausi archeologų kasinėjimai padeda suvokti dydį šaltinio, kurį Jeremijo knyga vadina Didžiųjų vandenų vardu. Nūdien Gibeonas turi arabišką El-Jib (El-Džib) vardą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 41