BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 62

 Izaijo knyga
  
 Jeruzalė – šlovingasis Viešpaties miestas
  
Iz 62

1 Dėl Ziono aš netylėsiu,

dėl Jeruzalės aš nenurimsiu,

kol jos teisumas kaip aušra nesušvis

ir jos pergalė kaip deglas nesuliepsnos.

2 Išvys tuomet tautos tavo teisumą,

visi karaliai – tavo šlovę.

Tu būsi vadinama nauju vardu,[i1]

kurį pats VIEŠPATS tau suteiks.

3 Tu būsi puošni karūna VIEŠPATIES rankoje,

karališka diadema savo Dievo dešinėje.

4 Tavęs daugiau nebevadins „Paliktąja“

ir tavo šalies – „Nuniokotąja“.

Bet tu būsi vadinama „Ji mano žavesys“,

o tavoji šalis – „Ištekėjusia“,

nes VIEŠPATS tavimi žavisi,

už jo yra ištekėjusi tavoji šalis.

5 Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele,

taip tavasis Statytojas susituoks su tavimi.

Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis,

taip tavimi džiaugsis tavasis Dievas.

6 Ant tavo mūrų, Jeruzale, sargus pastačiau, –

niekuomet, nei dieną, nei naktį, jie nenutils.

O jūs, kurie primenat VIEŠPAČIUI,[i2]

neduokite sau ramybės!

7 Ir jūs neduokite ramybės jam,

kol jis neatstatys Jeruzalės

ir nepadarys jos žemės pasididžiavimu.

8 VIEŠPATS prisiekė savo dešine,

savo galingąja ranka:

„Nebeduosiu tavųjų grūdų misti tavo priešams,

nebegers daugiau svetimšaliai tavojo vyno,

dėl kurio tu sunkiai triūsei.

9 Ne! Kas į klėtį nešė grūdus, tie juos valgys,

šlovindami VIEŠPATĮ.

Kas rinko vynuoges, tie vyną gers

mano šventuose kiemuose“.

10 Eikite[i3] pro vartus, eikite,

taisykite kelią tautai!

Tieskite, tieskite vieškelį,

nurinkite nuo jo akmenis!

Iškelkite ženklą tautoms!

11 Štai VIEŠPATS paskelbė iki pat žemės pakraščių:

„Sakykite Ziono dukrai:

'Štai tavo Gelbėtojas ateina!'

Štai jo atlygis drauge su juo,

jo atpildas pirma jo.

12 Jie bus vadinami 'Šventąja tauta' –

VIEŠPATIES atpirktaisiais,

o tu vadinsies 'Lankoma' –

'Neužmirštasis miestas'“.

  
Išnašos:
1Iz 62,2: ... nauju vardu: nauja išganymo istorijos būklė. Žr. Apr 2,17; 3,12.
2Iz 62,6-62,7: Priminti Viešpačiui... neduoti jam ramybės: perkeltine prasme tarsi garantuoti, kad Viešpats atsimintų savo pažadą Jeruzalei. Žr. Lk 11,5-8.
3Iz 62,10: Duodamas įsakymas darbininkams pradėti Jeruzalės atstatymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 62