BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 27

 Izaijo knyga
  
Iz 27

1 Tą dieną VIEŠPATS savo kietu, galingu ir aštriu kalaviju nubaus Leviataną,[i1] tą pirmykštį slibiną, Leviataną, tą suktą slibiną. Jis sunaikins slibiną, kuris yra jūroje.

2 Tą dieną giedokite giesmę apie šaunų vynuogyną!

3 Aš, VIEŠPATS, jį prižiūriu ir nuolatos palaistau,

kad jam kas žalos nepadarytų,

saugau jį naktį ir dieną.

4 Pykčio mano širdy nebėra.

Bet jei pasirodytų jame erškėčių ir dagių,

aš pakilčiau prieš juos, sudeginčiau juos kartu.

5 O jei užuovėjos jis pas mane ieškos?

Tedaro taiką[i2] su manimi!

Taip! Taiką tedaro su manimi!

6 Ateityje Jokūbas vėl įleis šaknis,

Izraelis pražys ir suklestės,

vaisių visą pasaulį pripildys.

7 Ar jis buvo muštas taip,

kaip buvo muštas jo mušėjas?[i3]

Ar jis patyrė tokias pat žudynes,

kaip jo žudytojai?

8 Išvarymu ir tremtimi turėčiau

kovoti su juo,

išblokšdamas jį savo nuožmiu vėju audros dieną.

9 Todėl šitaip Jokūbo kaltė bus išpirkta,

šis bus brandus atvadavimo iš nuodėmės vaisius, –

kai jis visus aukurų akmenis sutrupins,

kaip kalkės sutrupa, ir nepaliks stovėti

šventųjų stulpų ar aukurų smilkalams.

10 Įtvirtintasis miestas[i4] liks be žmonių,

lyg apleista ganykla, tuščia kaip dykuma.

Galvijai ten ganysis ir gulės.

Jo šakelės žus,

11 šakos nudžius ir bus nulaužtos,

ateis moterys ir pasikurs ugnį jomis,

nes ši tauta – tauta be išmanymo.

Todėl jos Kūrėjas nepasigailės jos, –

tas, kurs ją sukūrė, nebus jai maloningas.

12 Tą dieną VIEŠPATS kuls javus

nuo Eufrato lig Egipto upės,[i5]

o jūs, izraeliečiai, būsite surinkti vienas po kito.

13 Tą dieną nuaidės didysis ragas,

ir dingusieji Asirijos šalyje,

ir išblaškytieji Egipto krašte

rinksis ir garbins VIEŠPATĮ

ant šventojo kalno Jeruzalėje.[i6]

  
Išnašos:
1Iz 27,1: Leviatanas: slibinas – blogio jėgų simbolis. Dievas jį nugali, kaip jis nugalėjo pirmykštį chaosą. Žr. Job 3,8; 7,12.
2Iz 27,5-27,9: Izraelis taikysis su Dievu ir sunaikins visus stabų garbinimo ženklus.
3Iz 27,7: Dievas nesielgs su savo tauta taip griežtai, kaip jis elgėsi su jų priešais.
4Iz 27,10-27,11: Įtvirtintasis miestas: blogio jėgų simbolis. Žr. Iz 24,10 paaiškinimą.
5Iz 27,12: ... nuo Eufrato lig Egipto upės: nerealios Izraelio valstybės ribos. Žr. Pr 15,18; 2 Kar 24,7.
6Iz 27,13: Dievo tautos triumfas aprašomas eschatologiškai. Izraeliečiai susirinks Jeruzalėje iš Asirijos ir Egipto
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 27