BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 7

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 7

Pagonių sunaikinimas

1 „Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, bus tave įvedęs į kraštą, kurio paveldėti eini, ir bus tau išvaręs daug tautų: hetitus, girgašitus, amoriečius, kanaaniečius, perizitus, hivitus ir jebusitus, septynias tautas, daug galingesnes už tave, – 2 kai VIEŠPATS, tavo Dievas, bus juos tau atidavęs ir tu juos nugalėsi, turi juos skirti sunaikinti. Nesudaryk su jais sandoros ir jų nepasigailėk. 3 Nesimaišyk su jais vedybomis, duodamas savo dukteris jų sūnums ar imdamas jų dukteris savo sūnums, 4 nes tai nugręš tavo vaikus nuo manęs tarnauti kitiems dievams. Tuomet VIEŠPATIES įniršis suliepsnos ant tavęs, jis nedelsdamas tave sunaikins.

5 Jūs turite su jais šitaip pasielgti: sugriaukite jų aukurus, sudaužykite jų šventuosius akmenis,[i1] nukirskite jų stulpus[i2] ir sudeginkite jų stabus ugnyje, 6 nes tu esi VIEŠPAČIUI, savo Dievui, pašvęsta tauta. VIEŠPATS, tavo Dievas, išsirinko iš visų žemės tautų tave būti jo branginama tauta.

7 Ne dėl to, kad būtumėte buvę gausesni už bet kokią kitą tautą, VIEŠPATS pamilo jus ir išsirinko, juk jūs buvote skaičiumi mažiausi iš visų tautų. 8 Nes VIEŠPATS mylėjo jus ir laikėsi priesaikos, kurią jis buvo davęs tavo protėviams, VIEŠPATS išvedė jus galinga ranka ir atpirko tave iš vergijos namų, iš faraono, Egipto karaliaus, rankos. 9 Todėl žinok, kad VIEŠPATS, tavo Dievas, yra Dievas – ištikimas Dievas, kuris ištikimai laikosi sandoros su jį mylinčiais ir vykdančiais jo įsakymus lig tūkstantosios kartos, 10 [i3]bet kuris nedelsia atlyginti sunaikinimu to asmens, kuris jį atmeta. Su tokiu jis nedelsia, bet tam asmeniui tuojau pat atlygina. 11 Laikykis tad uoliai įsakymo – įstatų ir įsakų, kuriuos šiandien įsakau tau vykdyti“.

Klusnumas neš palaimą

12 „Jei laikysitės šių įsakų, juos ištikimai vykdydami, VIEŠPATS, tavo Dievas, ištikimai laikysis su tavimi Sandoros, kuria prisiekė tavo protėviams. 13 Mylės tave, laimins tave ir padaugins tave. Laimins tavo įsčių vaisių ir tavo žemės derlių, tavo grūdus, naują vyną ir aliejų, tavo galvijų prieauglį ir avių jauniklius krašte, kurį tavo protėviams jis prisiekė tau duoti. 14 Tu būsi palaimintas labiau negu visos kitos tautos: nebus nei bevaisio vyro, nei bevaisės moters tarp jūsų ar tarp jūsų galvijų. 15 VIEŠPATS atitolins nuo tavęs visas ligas. Jokiomis piktomis Egipto negaliomis, apie kurias tu žinai, jis tavęs nevargins, bet kirs jomis visiems, kurie tavęs nekenčia. 16 Nerodydamas gailesčio, sunaikinsi visas tautas, kurias VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda. Kitiems dievams netarnausi, nes tai būtų tau žabangos.

17 Jei sakytumei širdyje: 'Anos tautos yra gausesnės už mane, kaip aš galiu jas išvaryti?' – 18 jų nebijok! Tik atsimink, ką VIEŠPATS, tavo Dievas, padarė faraonui ir visam Egiptui, 19 didžiąsias rykštes, kurias matei savo akimis, ženklus bei nuostabius darbus ir galingai pakeltą ranką, kuria VIEŠPATS, tavo Dievas, tave išvedė. VIEŠPATS, tavo Dievas, padarys tą patį ir visoms tautoms, kurių baiminiesi. 20 Be to, VIEŠPATS, tavo Dievas, siųs jiems marą, kolei net išlikusieji ir bėgliai bus sunaikinti. 21 Tenebūna tau jų baisu, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, esantis su tavimi, yra didis ir baisus Dievas. 22 VIEŠPATS, tavo Dievas, išvarys tau tas tautas pamažu. Jų pribaigti iš karto tu negali, kad kartais nepadaugėtų laukinių žvėrių tavo nelaimei. 23 Bet VIEŠPATS, tavo Dievas, juos tau atiduos ir glumins klaiku, kol jie bus išnaikinti. 24 Jų karalius jis paduos tau į rankas, išdildysi jų vardus po dangumi; niekas nepajėgs tau priešintis, kol juos sunaikinsi. 25 Sumesi į ugnį jų stabus. Negeisi ant jų esančio sidabro ar aukso ir sau nepaimsi, kad juo nebūtumei įviliotas į žabangas, nes tai yra bjaurus dalykas VIEŠPAČIUI, tavo Dievui. 26 Neįnešk jokio bjauraus daikto į savo namus, nes ir tu, kaip jis, būsi atidėtas sunaikinimui. Turi juo šlykštėtis ir bjaurėtis, nes tai yra atidėta sunaikinimui“.

  
Išnašos:
1Įst 7,5: ... šventuosius akmenis ... stulpus: žr. Iš 34,13 paaiškinimą.
2Įst 7,5: ... šventuosius akmenis ... stulpus: žr. Iš 34,13 paaiškinimą.
3Įst 7,10: Polinkis pabrėžti asmeninę atsakomybę (žr. Iš 34,7; Įst 24,16). Ez 18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 7