BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 5

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 5

Sandora prie Horebo

1 Mozė sušaukė visą Izraelį ir jiems tarė: „Klausykis, Izraeli, įstatų ir įsakų, kuriuos aš paskelbiu jums šiandien! Mokykitės jų ir laikykitės jų ištikimai!

2 VIEŠPATS, mūsų Dievas, sudarė Sandorą su mumis prie Horebo. 3 Ne su mūsų protėviais sudarė VIEŠPATS šią Sandorą, bet su mumis, su kiekvienu mūsų, kurie čia šiandien esame. 4 Veidas į veidą VIEŠPATS kalbėjo su jumis prie kalno iš ugnies. 5 Aš stovėjau tuo metu tarp VIEŠPATIES ir jūsų, kad perduočiau jums VIEŠPATIES žodžius, nes jūs bijojote ugnies ir į kalną nekopėte. Jis tarė:

6 [i1]'Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. 7 Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

8 Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. 9 [i2]Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, 10 bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

11 Nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.

12 Laikysies šabo dienos ir švęsi ją, kaip VIEŠPATS, tavo Dievas, tau yra įsakęs. 13 Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, 14 bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo jautis ar asilas, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse, idant tavo vergas ir vergė galėtų ilsėtis kaip tu. 15 Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten VIEŠPATS, tavo Dievas, galingai pakelta ranka. Todėl VIEŠPATS, tavo Dievas, ir įsakė tau švęsti šabo dieną.

16 Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip VIEŠPATS, tavo Dievas, yra tau įsakęs, kad ilgai gyventumei ir tau sektųsi žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria.

17 Nežudysi.

18 Nesvetimausi.

19 Nevogsi.

20 Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

21 Negeisi savo artimo žmonos.

Netrokši savo artimo namų ar jo lauko, ar jo vergo bei vergės, ar jo jaučio bei asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui'“.

Mozė – Tarpininkas

22 „Šiuos žodžius – šiuos ir nieko daugiau – VIEŠPATS galingu balsu tarė visai jūsų bendrijai prie kalno iš ugnies ir tamsaus debesies. Jis užrašė juos ant dviejų akmeninių lentelių, kurias jis davė man. 23 Girdėdami tą balsą iš tamsumos, kalnui skendint ugnyje, jūs atėjote pas mane, – visi jūsų giminių vadai ir visi jūsų seniūnai, – 24 ir sakėte: 'Štai VIEŠPATS, mūsų Dievas, ką tik mums parodė savo šlovę ir didybę, ir mes girdėjome jo balsą iš ugnies. Šiandien mes patyrėme, kad žmogus gali išlikti gyvas, nors jam Dievas yra kalbėjęs. 25 Kodėl tad turėtume dabar mirti? Juk suris mus ši baisi ugnis! Mes turėsime mirti, jei ilgiau klausysimės VIEŠPATIES, mūsų Dievo, balso. 26 Nes koks marusis kada nors girdėjo gyvojo Dievo balsą iš ugnies, kaip mes kad girdėjome, ir išliko gyvas? 27 Verčiau tu prieik arčiau ir išgirsk visa, ką VIEŠPATS, mūsų Dievas, sakys. Tada pasakyk mums visa, ką VIEŠPATS, mūsų Dievas, bus tau sakęs, o mes klausysimės ir vykdysime'.

28 VIEŠPATS girdėjo jūsų žodžius, kai jūs kalbėjote man, ir VIEŠPATS man tarė: 'Girdėjau šių žmonių tau pasakytus žodžius. Visa, ką jie pasakė, yra gerai pasakyta. 29 O, kad jie turėtų visad tokią širdį manęs bijoti ir laikytis visų mano įsakymų, tada jiems ir jų vaikams sektųsi amžinai! 30 Eik ir sakyk jiems: 'Grįžkite į savo palapines'. 31 Bet tu pasilik čia su manimi, tau paskelbsiu visus įsakymus,[i3] – įstatus ir įsakus,[i4] – kad tu jų išmokytum, idant jie vykdytų juos krašte, kurį duodu jiems paveldėti'“.

Dievo meilė yra Įstatymo esmė

32 „Todėl būkite atidūs elgtis, kaip VIEŠPATS yra jums įsakęs. Nenukrypkite nei į dešinę, nei į kairę. 33 Tiksliai sekite visą kelią, kurį VIEŠPATS, jūsų Dievas, jums įsakė, idant klestėtumėte ir jums sektųsi, idant ilgai gyventumėte krašte, kurį paveldėsite“.

  
Išnašos:
1Įst 5,6-5,21: Ši Dekalogo – Dešimties įsakymų versija mažai kuo skiriasi nuo Dekalogo Iš 20,2-17 tekste.
2Įst 5,9: Dievas nebaudžia žmogaus už kitų nuodėmes, bet dėl visuomenės solidarumo vienos kartos geri ir blogi darbai gali sąlygoti net vėlesnes kartas. Pastebėtina, kad Dievo gailestingumas leidžia gerųjų darbų padariniams kur kas labiau sąlygoti ateities kartas: tūkstantį kartų! Blogųjų darbų padariniai tesąlygoja trejetą ar ketvertą kartų.
3Įst 5,31: ... visus įsakymus: pažodžiui Įsakymą didžiąja raide ir vienaskaita. Hebrajiškas žodis yra Mizva.
4Įst 5,31: ... įstatus ir įsakus: žr. Įst 12-16; plg. su Iš 20,23-23,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 5