BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 34

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
 Mozės mirtis
  
Įst 34

1 [i1]Tada Mozė užkopė nuo Moabo lygumų į Nebo'o kalną, Pisgos viršūnę, esančią priešais Jerichą, ir VIEŠPATS parodė jam visą kraštą: Gileadą iki pat Dano, 2 visą Naftalį, Efraimo ir Manaso kraštą, visą Judo kraštą iki pat Vakarų jūros,[i2] 3 Negebą ir Lygumą, – Jericho slėnį, Palmių miestą, – iki pat Zoaro. 4 VIEŠPATS jam sakė: „Tai yra kraštas, kurį prisiekiau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tardamas: 'Aš duosiu jį tavo palikuonims'. Leidau tau jį pamatyti savo akimis, bet tenai tu nenueisi“.

5 Taigi VIEŠPATIES tarnas Mozė numirė ten, Moabo krašte, pagal VIEŠPATIES žodį. 6 Jis buvo palaidotas slėnyje, Moabo krašte, priešais Bet-Peorą, bet jo kapo vietos niekas nežino iki šios dienos. 7 Mozė mirė turėdamas šimtą dvidešimt metų; akys dar nebuvo jam aptemusios, jo jėgos dar nebuvo išsekusios. 8 Izraeliečiai verkė Mozės Moabo lygumose trisdešimt dienų.

Mozės gedulo metas pasibaigė. 9 Nuno sūnus Jozuė buvo kupinas išminties dvasios, nes Mozė buvo uždėjęs ant jo savo rankas, o izraeliečiai jo klausė, kaip buvo Mozė įsakęs.

10 [i3]Niekad nuo tada Izraelyje nebeatsirado pranašas, panašus į Mozę, kurį VIEŠPATS pažino veidas į veidą. 11 Niekas jam neprilygo ženklais ir nuostabiais darbais, kurių atlikti VIEŠPATS jį siuntė Egipto žemėn prieš faraoną, prieš visus jo dvariškius bei visą jo žemę, 12 ir galinga ranka bei visiems pagarbią baimę keliančiais darbais, atliktais viso Izraelio akyse.

  
Išnašos:
1Įst 34,1-34,12: Pasakojimu apie Mozės mirtį užbaigiama Penkiaknygė.
2Įst 34,2: ... iki pat Vakarų jūros ... : iki pat Viduržemio jūros.
3Įst 34,10: Šios trys eilutės yra visos Penkiaknygės pabaiga. Norima pabrėžti, kad nėra lygybės tarp Mozės ir pranašų, nes Mozė buvo ypatingas pranašas – Sinajaus Sandoros Tarpininkas. Žr. Įst 18,15-18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 34