BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 16

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 16

Perėjimo iškilmės

1 „Švęsk Abibo mėnesį,[i1] atnašaudamas Perėjimo auką VIEŠPAČIUI, savo Dievui, nes Abibo mėnesį, naktį, VIEŠPATS, tavo Dievas, išvedė tave iš Egipto. 2 Atnašausi Perėjimo auką VIEŠPAČIUI, savo Dievui, iš galvijų bandos ir avių kaimenės toje vietoje, kurią VIEŠPATS išrinks kaip buveinę savo vardui. 3 Nieko rauginto su ja nevalgysi. Septynias dienas valgysi su ja neraugintą duoną – vargo duoną, idant atsimintumei per visas gyvenimo dienas savo išėjimą iš Egipto žemės, nes iš Egipto žemės išėjai labai skubiai. 4 Per septynias dienas joks raugas tenesirodo pas tave visoje tavo žemėje; tenebūna palikta lig ryto nieko iš mėsos, kurią aukojai pirmosios dienos vakarą.

5 Perėjimo aukos negali atnašauti nė viename iš savo miestų, kuriuos VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda. 6 Tik vietoje, kurią jis išrinks kaip buveinę savo vardui, tik ten atnašausi Perėjimo auką vakare, saulei leidžiantis, tuo dienos metu, kai išėjai iš Egipto. 7 Virsi ir valgysi toje vietoje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, išrinks; kitą rytą gali leistis kelionėn atgal į savo palapines. 8 Šešias dienas valgęs neraugintą duoną, septintą dieną švęsi iškilmingą sueigą VIEŠPAČIUI, savo Dievui. Tą dieną nedirbsi jokio darbo“.

Savaičių iškilmės

9 „Atskaitysi septynias savaites, pradėdamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pjautuvas pirmąkart paliečia nepjautus javus. 10 Tada tu švęsi Savaičių iškilmes,[i2] VIEŠPATIES, savo Dievo, garbei atnašaudamas geros valios auką pagal derlių, kuriuo VIEŠPATS, tavo Dievas, bus tave palaiminęs. 11 Džiūgausi VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje tu ir tavo sūnūs bei dukterys, tavo vergai ir vergės, levitai, gyvenantys tavo miestuose, bei ateiviai, našlaičiai ir našlės, esantys su tavimi, toje vietoje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, išsirinks kaip buveinę savo vardui. 12 Atsimink, kad tu buvai vergas Egipte, ir ištikimai laikykis šių įstatų“.

Palapinių iškilmės

13 [i3]„Suvalęs klojimo ir vynuogių spaudyklos derlių, švęsi septynias dienas Palapinių iškilmes. 14 Džiūgausi šventės dienomis tu ir tavo sūnūs bei dukterys, tavo vergai bei vergės, ir levitai, ateiviai, našlaičiai bei našlės, gyvenantys tavo miestuose. 15 Septynias dienas švęsi šias iškilmes VIEŠPATIES, savo Dievo, garbei toje vietoje, kurią VIEŠPATS išrinks. Kadangi VIEŠPATS, tavo Dievas, laimins visą tavo derlių ir visus tavo laimėjimus, tu tikrai džiūgausi.

16 Tris kartus per metus – Neraugintos duonos iškilmėse, Savaičių iškilmėse ir Palapinių iškilmėse – visi tavo vyriškiai pasirodys VIEŠPATIES, tavo Dievo, akivaizdoje toje vietoje, kurią VIEŠPATS išrinks. Tenepasirodo niekas VIEŠPATIES akivaizdoje tuščiomis rankomis. 17 Kiekvienas atnašaus kiek išgali pagal VIEŠPATIES, tavo Dievo, palaiminimą, kurį jis bus tau suteikęs“.

Teisėjai

18 „Paskirsi teisėjus ir pareigūnus visur giminėse, visose savo gyvenvietėse, kurias VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda. Jie teis žmones teisingu teismu. 19 Teisingumo neiškraipyk, šališkumo nerodyk, kyšio neimk, nes kyšis aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą. 20 Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi, idant tarptumei ir paveldėtumei kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda“.

Pagunda perimti pagonių religinius papročius

21 [i4][i5]„Nestatysi sau jokio šventojo stulpo – medžio šalia aukuro, kurį padirbsi VIEŠPAČIUI, savo Dievui, 22 nei statysiesi šventojo akmens, – jų VIEŠPATS, tavo Dievas, nekenčia“.

  
Išnašos:
1Įst 16,1: ... Abib{o} mėnesį: abib reiškia grūdų varpą, arba prinokusius grūdus. Abib{as} yra vardas mėnesio, kurio metu vykdavo miežiapjūtė; jis atitinka mūsų kovą – balandį. Vėliau Abibo mėnuo gavo babilonišką Nisan{o} vardą.
2Įst 16,10: Savaičių iškilmės ... : vėliau ši šventė buvo vadinama Pentekostės vardu. Pentekostė yra graikų kalbos žodis ir reiškia Penkiasdešimtoji, t. y. 50-oji diena po Perėjimo šventės.
3Įst 16,13: Žr. Kun 23,34 paaiškinimą.
4Įst 16,21-17,7: Atrodo, kad šis skaitinys yra ne savo vietoje, nes pertraukia nuoseklią įstatų seką teisėjams. Žr. Įst 16,18-20 ir 17,8-13. Turbūt jo vieta yra tarp Įst 12,29 ir 14,2.
5Įst 16,21: ... šventojo stulpo ... šventojo akmens: žr. Iš 34,13 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 16