BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 10

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 10

Naujos Įstatymo lentelės

1 „Tada VIEŠPATS man tarė: 'Nusitašyk iš akmens dvi lenteles, tokias, kaip buvo pirmosios, ir užkopk pas mane ant kalno; padirbk ir medinę Skrynią. 2 Aš įrašysiu lentelėse žodžius, buvusius ant pirmųjų lentelių, kurias sudaužei, ir tu įdėsi jas į Skrynią'. 3 Padirbau tad Skrynią iš akacijos medžio, nusitašiau dvi akmenines lenteles, tokias, kaip buvo pirmosios, ir užlipau ant kalno su dviem lentelėmis rankoje. 4 Tada jis parašė lentelėse, kaip anksčiau buvo parašęs, tuos pačius žodžius – Dešimt žodžių, kuriuos VIEŠPATS buvo paskelbęs jums iš ugnies ant kalno sueigos dieną; ir padavė jas man. 5 Apsisukęs nulipau nuo kalno ir įdėjau lenteles į Skrynią, kurią buvau padirbęs. Ir ten jos tebėra, kaip VIEŠPATS man įsakė.

6 Izraeliečiai keliavo nuo Beerotų Bene-Jaakano į Moserą. Ten mirė Aaronas, ten jis buvo ir palaidotas; jo sūnus Eleazaras tapo kunigu jo vietoje. 7 Iš čia jie keliavo į Gudgodą, o nuo Gudgodos į Jotbatą – kraštą, pilną tekančių upelių. 8 Tuo metu VIEŠPATS atskyrė Levio giminę VIEŠPATIES Sandoros Skryniai nešti, būti VIEŠPATIES akivaizdoje bei jam tarnauti ir laiminti jo vardu, kaip ir daroma šiandien. 9 Todėl Levis neturi dalies ar paveldo su savo broliais. Pats VIEŠPATS yra jo paveldas, kaip VIEŠPATS, tavo Dievas, apie juos kalbėjo.

10 Išbuvau ant kalno keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų. Dar kartą VIEŠPATS išklausė manęs ir sutiko tavęs nesunaikinti. 11 VIEŠPATS man tarė: 'Stokis! Leiskis kelionėn priekyje žmonių, kad jie įeitų ir paveldėtų kraštą, kurį jų protėviams prisiekiau jiems duoti'“.

Viešpaties didybė

12 „O dabar, Izraeli, taigi ko reikalauja iš tavęs VIEŠPATS, tavo Dievas? Vien pagarbiai bijoti VIEŠPATIES, tavo Dievo, eiti visais jo keliais, mylėti jį, tarnauti VIEŠPAČIUI, tavo Dievui, visa savo širdimi ir visa siela 13 ir laikytis visų VIEŠPATIES, tavo Dievo, įsakymų bei jo įstatų, kuriuos duodu tau šiandien tavo paties labui. 14 Štai! VIEŠPAČIUI, tavo Dievui, priklauso dangus bei dangaus aukštybės,[i1] žemė ir visa, kas joje yra, 15 tačiau vien tavo protėvius VIEŠPATS pamilo ir išrinko jus, jų palikuonis, iš visų tautų, kaip ir yra šiandien. 16 Apipjaustykite tad savo surambėjusias širdis[i2] ir nebebūkite daugiau kietasprandžiai. 17 [i3]Juk VIEŠPATS, jūsų Dievas, yra dievų Dievas ir viešpačių VIEŠPATS – didingas, galingas ir baisus Dievas, nesantis šališkas ir neimantis kyšio, 18 ginantis našlaičio ir našlės bylą, mylintis ateivį, parūpinantis jiems maistą ir drabužį. 19 [i4]Mylėsite tad ir jūs ateivį, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. 20 Bijosi VIEŠPATIES, savo Dievo, tik jį garbinsi, jam atsiduosi ir jo vardu prisieksi. 21 Jis yra tavo gyrius. Jis yra tavo Dievas, padaręs šiuos nuostabius ir baisius darbus, kuriuos matei savo akimis. 22 Tavo protėviai buvo septyniasdešimt asmenų, kai jie nuėjo į Egiptą, o dabar VIEŠPATS, tavo Dievas, yra padaręs tave taip gausų kaip dangaus žvaigždes“.

  
Išnašos:
1Įst 10,14: ... dangus bei dangaus aukštybės: pažodžiui dangūs ir dangų dangūs. Hebrajiškai dangus vadinamas šamaim, t. y. ten vandenys. Anot Senojo Testamento mąstysenos, esama trijų dangų: dangaus skliautas, vandenys virš dangaus skliauto ir dangaus aukštybės – Dievybės sostas. Kadangi virš dangaus skliauto buvo vandenys – lietus, sniegas, kruša ... , tie dangūs ir buvo vadinami šam maim – {ir}ten vandenys.
2Įst 10,16: Apipjaustykite ... surambėjusias širdis: žr. Įst 30,6; Jer 4,4; Rom 2,29. Neapipjaustyta širdis (žr. Kun 26,41; Jer 9,25; Ez 44,7.9) yra uždara širdis, kuri nepriima malonės nei patarimo, lygiai kaip (žr. Jer 6,10) yra uždaros garsui ir neapipjaustytos lūpos (žr. Iš 6,12.30) neatsiveria kalbant.
3Įst 10,17-10,18: Dievo teisumas reiškiasi ginant vargšus ir bejėgius. Našlaitis, našlė, levitas ir ateivis yra dažni bejėgių pavyzdžiai Senajame Testamente.
4Įst 10,19: Ši eilutė apima užuominą apie antrą didįjį įstatymą: Mylėsi artimą ... Žr. Kun 19,17-18; Iš 22,21; 23,9; Kun 19,34.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 10