BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 8

 Esteros knyga
  
 Antrasis karaliaus įsakas
  
Est 8

1 Tą dieną karalius Ahasueras atidavė žydų engėjo Hamano namus karalienei Esterai. Mordekajį karalius priėmė, nes Estera buvo pasakiusi, kad jis yra jos giminaitis. 2 Tada karalius nuėmė savo antspaudo žiedą, atimtą iš Hamano, ir padavė jį Mordekajui, o Estera pavedė Mordekajui valdyti Hamano namus.

3 Tada Estera vėl kreipėsi į karalių. Parpuolusi jam po kojų, verkdama maldavo jį, kad sužlugdytų piktas Hamano Agagito užmačias ir jo surengtą sąmokslą prieš žydus. 4 Karaliui ištiesus Esterai auksinį skeptrą, 5 ji pakilo nuo žemės ir atsistojo prieš jį. „Jei karaliui patinka, – tarė Estera, – jeigu aš radau malonės jo akivaizdoje, jeigu šis dalykas karaliui atrodo geras ir jeigu aš turiu jo sutikimą, tebūna parašytas įsakas atšaukti Hamedato Agagito sūnaus Hamano užmačias[i1] – laiškus, kuriuos jis parašė, duodamas įsakymus sunaikinti žydus, esančius visose karaliaus valdose. 6 Kaipgi aš galiu pakelti nelaimę, kuri grasina mano tautai? Kaipgi aš galiu pakelti savo giminės sunaikinimą?“ 7 Karalius Ahasueras tarė Esterai ir Mordekajui Žydui: „Tikėkite manimi, aš savo ruožtu atidaviau Esterai Hamano namus, ir jis buvo pakartas už tai, kad rengė sąmokslą pakelti ranką prieš žydus. 8 Jūs tad savo ruožtu galite rašyti laišką žydų reikalu karaliaus vardu, kaip jums atrodo gera, ir užantspauduoti jį karaliaus žiedu, nes įsakas, parašytas karaliaus vardu ir užantspauduotas karaliaus žiedu, negali būti atšauktas“.[i2]

9 Tuo metu, trečiojo mėnesio – Sivano – dvidešimt trečiąją dieną, buvo pašaukti karaliaus raštininkai. Įsakas buvo parašytas pagal visa, ką įsakė Mordekajis, visiems žydams, satrapams, valdytojams ir pareigūnams visų valdų nuo Indijos iki Etiopijos, visoms šimtas dvidešimt septynioms sritims, kiekvienai sričiai jos raštu ir kiekvienai tautai jos kalba, taip pat ir žydams jų raštu ir kalba. 10 Laiškus parašęs karaliaus Ahasuero vardu, jis užantspaudavo juos karaliaus žiedu ir išsiuntė per raitus bėgikus, jojančius ant karaliaus tarnybai laikomų, karališkajame žirgyne išaugintų ristūnų. 11 Tais laiškais karalius leido žydams visur kiekviename mieste burtis ir ginti savo gyvastį, būtent: visose Ahasuero valdose naikinti, žudyti ir sunaikinti bet jiems priešiškas kokios tautos ar srities pajėgas kartu su moterimis bei vaikais ir plėšti jų nuosavybę, 12 per vieną dieną visose Ahasuero valdose dvyliktojo mėnesio, tai yra Adaro mėnesio, tryliktąją dieną.

  
Išnašos:
1Est 8,5: ... Hamedato Agagito sūnaus Hamano užmačias: Estera šmaikščiai pakiša minti, kad įsakas buvo Hamano kaltė.
2Est 8,8: ... karaliaus ... įsakas ... negali būti atšauktas: karalius tiesiog negali įvykdyti Esteros prašymo (žr. 5-ąją eilutę), atšaukti anksčiau duoto įsako prieš žydus dė1 to, kad medų ir persų įstatymai buvo neatšaukiamo pobūdžio (žr. Est 1,19; Dan 6,9), bet jis paveda Esterai paskelbti jo vardu naują įsaką, kuris panaikina anksčiau duotojo įsako galią. Žr. Est 3,12-13. Karalius atmeta Esteros pakištą mintį apie Hamano užmačias ir prisiima atsakomybę už įsaką, bet sustabdo įsako vykdymą naujais nurodymais.
3Est 8,13: ... atkeršyti savo priešams: iš dalies save ginti (žr. Est E,20), iš dalies ženklinti faktą, kad nuožmusis priešų planuotas žiaurumas prieš žydus dabar tampa bausme žydų priešams. Žr. 9,1-2.
4Est 8,17: ... puota ir poilsio diena: priešingybė dienai su pasninku, verksmu ir aimanomis. Žr. Est 4,3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 8