BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 24

 Apaštalų darbai
  
Apd 24

Žydai skundžia Paulių Feliksui

1 Po penkių dienų atvyko vyriausiasis kunigas Ananijas su keliais seniūnais ir advokatu Tertulu. Jie pateikė valdytojui kaltinimus prieš Paulių. 2 Kai pastarasis buvo iškviestas, Tertulas pradėjo savo kaltinamąją kalbą:

„Tavo dėka mes turime tikrą taiką ir daug pagerinimų tautai, įvestų tavo rūpesčiu. 3 Mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame su didžiu dėkingumu. 4 Nenorėdamas tavęs ilgiau gaišinti, prašau tave trumpai mūsų paklausyti su savo įprastu maloningumu. 5 Mes nustatėme, kad šis žmogus tarsi maras kursto sumišimą viso pasaulio žydijoje ir yra nazariečių[i1] atskalos vadovas. 6 [i2]Jis net mėgino išniekinti šventyklą. Štai kodėl mes jį suėmėme. 8 (7) Iš jo galėsi pats išsiteirauti ir viską sužinoti apie mūsų kaltinimus“. 9 Tiems žodžiams pritarė žydai, tvirtindami, jog taip esą iš tikrųjų. 10 Valdytojui davus ženklą, Paulius atsakė:

Pauliaus atsakymas kaltintojams

„Žinodamas tave jau daug metų esant šios tautos teisėju, su pasitikėjimu mėginsiu ginti savo bylą.11 Tau nesunku nustatyti, jog prabėgo ne daugiau kaip dvylika dienų, kai aš atvykau į Jeruzalę kaip maldininkas. 12 Nei šventykloje, nei sinagogose, nei mieste niekas manęs nematė su kuo nors besiginčijant ar suburiant minią. 13 Jie negali įrodyti to, kuo dabar mane kaltina.

14 Vis dėlto aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal Kelią, jų vadinamą atskala. Aš tikiu visa, kas parašyta Įstatyme ir Pranašuose. 15 Kartu su jais turiu Dieve viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. 16 Todėl aš stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmones. 17 Aš po daugelio metų atkeliavau savo tautai atiduoti pašalpų ir paaukoti atnašų. 18 Ta proga rado mane šventykloje apsivaliusį, be jokios minios ir be jokio triukšmo, 19 kai kurie Azijos žydai. Tai jiems reikėjo čia būti ir, jei ką turi prieš mane, kaltinti tavo akyse. 20 Pagaliau tegul ir šitie pasako, kokį nusikaltimą jie man įrodė teismo taryboje. 21 Nebent tik žodžius, kuriuos šaukiau stovėdamas tarp jų: 'Šiandien jūs mane teisiate už mirusiųjų prisikėlimą!'“

Pauliaus kalinimas Cezarėjoje

22 Feliksas, gerai nusimanydamas apie tą Kelią, atidėjo skundo svarstymą, sakydamas: „Kai atvyks tribūnas Lisijas, tuomet ir išaiškinsiu jūsų klausimą“. 23 Jis davė nurodymą šimtininkui sergėti Paulių, tačiau daryti lengvatų ir netrukdyti jo žmonėms teikti jam paslaugų.

24 Po kelių dienų Feliksas atėjo su savo žmona Druzile, kuri buvo žydė. Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. 25 Pauliui dėstant apie teisingumą, susilaikymą ir būsimąjį teismą, Feliksas išsigando ir tarė: „Šiam kartui užtenka. Gali eiti. Kai bus metas, aš tave pasišauksiu“. 26 Be to, jis tikėjosi gauti iš Pauliaus pinigų. Todėl dažnokai jį kviesdavosi ir su juo kalbėdavosi.

27 Prabėgus dvejiems metams, Feliksą pakeitė įpėdinis Porcijus Festas.[i3] Norėdamas įsiteikti žydams, Feliksas paliko Paulių kalėjime.

  
Išnašos:
1Apd 24,5: Nazariečių – taip žydai vadindavo krikščionis.
2Apd 24,6: Kai kurie rankraščiai įterpia: Ir mes norėjome jį nuteisti, remdamiesi savuoju Įstatymu. Tik tribūnas Lisijas beatodairiška prievarta išplėšė jį iš mūsų rankų ir liepė jo kaltintojams atvykti pas tave.
3Apd 24,27: Porcijus Festas atvyko į Palestiną jau Nerono laikais. Mirė 62 m. Jo įpėdinis buvo Albinas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 24