BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 6

 Amoso knyga
  
 Trečioji nelaimė
  
Am 6

1 [i1]Vargas tiems, kurie Zione savimi patenkinti,[i2]

ir tiems, kurie ant Samarijos kalno saugiai jaučiasi,[i3]

vargas tautų pirmūnės žymūnams,

kuriais kliaujasi Izraelio namai!

2 Nueikite į Kalnę ir pasižiūrėkite,

o iš ten į Hamatą – šaunųjį,

tada nusileiskite į filistinų Gatą.

Ar esate geresni už šias karalystes,

ar jūsų šalis didesnė už jų šalį?

3 Jūs norite nustumti tolyn nelaimės dieną,

o tačiau greitinate smurto viešpatavimą!

4 Vargas tiems, kurie guli dramblio kaulo lovose,

dykaduoniauja savo guoliuose,

valgo ėriukus, paimtus iš kaimenės,

ir veršius iš gardo!

5 Jie rėkauja dainos posmus,

pritariant arfai,

ir tarsi Dovydas išranda sau muzikos įrankius.

6 Jie geria vyną taurėmis

ir tepasi rinktiniais aliejais,

tačiau dėl Juozapo žūties nesisieloja!

7 Todėl dabar jie pirmieji išeis į tremtį,

pasibaigs dykaduonių lėbavimas.

8 Viešpats DIEVAS prisiekė savimi, –

tai VIEŠPATIES, Galybių Dievo, žodis. –

Bjauriuosi Jokūbo išdidumu,

neapkenčiu jo tvirtovių, –

atiduosiu {priešams} miestą ir visa, kas yra jame.

9 Jei išliktų dešimt žmonių vienuose namuose, jie mirs. 10 Ir jei kurio nors giminaitis, – deginantis mirusiuosius, – paims kūną išnešti iš namų ir sakys slypinčiam namų viduje: „Ar dar kas nors yra su tavimi?“ – o jis atsakys: „Nėra nė vieno!“ Tuomet giminaitis sakys: „Ša, tylėk! Mes neturime minėti VIEŠPATIES vardo“.

11 Štai! VIEŠPATS įsako,

ir didesnis namas bus sutriuškintas į šipulius,

o mažesnis į skeveldras.

12 Argi gali arkliai[i4] šuoliuoti uolomis?

Ar aria kas nors jaučiais[i5] jūrą?

Bet jūs teisingumą pavertėte nuodais

ir teisumo vaisių metėlėmis.

13 Jūs, kurie džiaugiatės Lo-Debaru[i6] ir sakote:

„Argi ne savo pačių jėga užėmėme Karnajimus?“[i7]

14 Iš tikrųjų, Izraelio namai,

siunčiu prieš jus tautą,[i8]

tai VIEŠPATIES, Galybių Dievo, žodis, –

jie engs jus nuo Lebo-Hamato perėjos

net iki Arabos tarpeklio.

  
Išnašos:
1Am 6,1-6,7: Samarijos gyventojai už prabangą bus nubausti tremtimi. Jie nepasimokė iš Kalnės, Hamato ir Gato likimo, kai prieš juos žygiavo galingi ir karingi asirai.
2Am 6,1: ... Zione savimi patenkinti ... ant Samarijos kalno saugiai jaučiasi: išdidūs ir savanaudiški Judo ir Izraelio karalysčių valdovai.
3Am 6,1: ... Zione savimi patenkinti ... ant Samarijos kalno saugiai jaučiasi: išdidūs ir savanaudiški Judo ir Izraelio karalysčių valdovai.
4Am 6,12: Argi gali arkliai ... ar aria kas nors jaučiais jūrą: niekas negali pakeisti gamtos vyksmo. Izraeliečiai bandė tai padaryti savo nusikaltimais teisingumui.
5Am 6,12: Argi gali arkliai ... ar aria kas nors jaučiais jūrą: niekas negali pakeisti gamtos vyksmo. Izraeliečiai bandė tai padaryti savo nusikaltimais teisingumui.
6Am 6,13: Lo-Debaras ... Karnajimai: miestai Transjordanijoje, izraeliečių užkariauti. Apie juos užsimenama su ironija, nes jų vardai gali turėti simbolinę reikšmę: Lo-debar – niekas, Karnaim –– ragai, arba jėga.
7Am 6,13: Lo-Debaras ... Karnajimai: miestai Transjordanijoje, izraeliečių užkariauti. Apie juos užsimenama su ironija, nes jų vardai gali turėti simbolinę reikšmę: Lo-debar – niekas, Karnaim –– ragai, arba jėga.
8Am 6,14: ... tautą: Asiriją.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 6