BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
 Ateities pavojai
  
2 Tim 3

1 Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, 2 nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, 3 nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, 4 išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, 5 dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių![i1]

6 Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir prisivilioja moterėles, pilnas nuodėmių ir blaškomas visokių įgeidžių, 7 nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. 8 Kaip Janas ir Jambras[i2] priešinosi Mozei, taip ir jie prieštarauja tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, neturintys užgrūdinto tikėjimo. 9 Bet jie toli nenužengs, nes jų paikumas kaip ir anų bus visiems regimas.

10 Vis dėlto tu pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanymais, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, 11 persekiojimais, kančiomis, kurios mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats.[i3] 12 Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. 13 Pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami. 14 O tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. 15 Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. 16 Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,[i4] 17 kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.

  
Išnašos:
12 Tim 3,5: Plg. Mt 7,15.
22 Tim 3,8: Janas ir Jambras pagal žydų padavimą buvę vardai tų egiptiečių burtininkų, kurie faraono akivaizdoje priešinosi Mozės ir Aarono planams (plg. Iš 7,11 ir t.).
32 Tim 3,11: Plg. Ps 33 (34), 18; Apd 13,50; 14,2.21.
42 Tim 3,16: Paulius gražiai iškelia Šventojo Rašto įkvėptumą ir naudingumą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3