BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 1

 Antroji Kronikų knyga
  
 A. SALIAMONO KARALIAVIMAS
  
2 Kr 1

Dievas suteikia Saliamonui išmintį

1 Dovydo sūnus Saliamonas įsitvirtino savo karalystėje. VIEŠPATS, jo Dievas, buvo su juo ir darė jį vis iškilesnį. 2 Saliamonas sušaukė visą Izraelį – tūkstantininkus ir šimtininkus, teisėjus ir visus viso Izraelio vadus bei klanų galvas. 3 Tada Saliamonas, lydimas visos su juo buvusios bendrijos, nuėjo į Gibeono aukštumų alką, nes ten buvo Dievo Susitikimo palapinė, kurią VIEŠPATIES tarnas Mozė buvo padaręs dykumoje. 4 {Bet Dievo Skrynią Dovydas buvo pargabenęs iš Kirjat-Jearimų į vietą, kurią Dovydas buvo jai prirengęs; jis buvo pastatęs jai palapinę Jeruzalėje.} 5 Be to, ten, VIEŠPATIES Padangtės priešakyje, buvo ir varinis aukuras,[i1] kurį buvo padaręs Huro sūnaus Urio sūnus Bezalelis. Ten Saliamonas ir bendrija teiravosi VIEŠPATIES. 6 Ten Saliamonas palipo VIEŠPATIES akivaizdoje prie varinio aukuro, stovėjusio prie Susitikimo palapinės, ir atnašavo ant jo tūkstantį deginamųjų aukų.

7 Tą naktį Dievas pasirodė Saliamonui ir tarė: „Prašyk, ko nori, kad tau duočiau“. 8 Saliamonas tarė Dievui: „Tu parodei didelę ir ištikimą meilę mano tėvui Dovydui ir padarei mane jo vietoje karaliumi. 9 Nūn, VIEŠPATIE Dieve, tebūna įvykdytas tavo pažadas mano tėvui Dovydui, nes esi paskyręs mane karaliumi tautos, kuri yra taip gausi, kaip dulkės žemėje. 10 Nūn tad suteik man išminties ir žinojimo, kaip vesti šią tautą, nes kitaip kas pajėgs šią tavo didelę tautą valdyti?“ 11 Dievas Saliamonui atsakė: „Kadangi tai yra tavo širdyje ir tu neprašei nuosavybės, turtų, garbės ar savo priešų gyvasties ir neprašei net ilgo gyvenimo, bet prašei sau išminties ir žinojimo, kad pajėgtum valdyti mano tautą, kurios karaliumi tave esu pastatęs, 12 tai duodu tau išmintį ir žinojimą. Duosiu tau taip pat ir turtų, ir nuosavybės, ir garbės tiek, kiek nė vienas pirm tavęs buvusių karalių nėra turėjęs ir nė vienas po tavęs neturės“.

Saliamono turtai

13 Iš aukštumų alko Gibeone, iš Susitikimo palapinės, Saliamonas grįžo į Jeruzalę ir valdė Izraelį. 14 Jis sutelkė sau kovos vežimų bei raitelių; jis turėjo keturiolika tūkstančių kovos vežimų ir dvidešimt keturis tūkstančius arklių, kuriuos išdėstė kovos vežimų miestuose ir prie karaliaus Jeruzalėje. 15 Karalius padarė sidabrą ir auksą taip įprastus Jeruzalėje, kaip akmenys ir kedrai, taip apsčius, kaip sikamoro medžiai Šefeloje. 16 [i2]Saliamono arkliai buvo įvežami iš Egipto ir Kuės. Iš Kuės karaliaus pirkliai juos pirkdavo rinkos kaina. 17 Kovos vežimas, įvežtas iš Egipto, kainuodavo šešis šimtus sidabrinių šekelių, o arklys šimtą penkiasdešimt. Juos savo ruožtu jie pristatydavo visiems hetitų karaliams ir visiems Aramo karaliams.

Pasiruošimas statyti Šventyklą

18 Tada Saliamonas nutarė statyti VIEŠPATIES vardui Namus ir sau karališkus rūmus.

  
Išnašos:
12 Kr 1,5: ... Padangtės priekyje, buvo ir varinis aukuras: Kronikininkas pateisina Saliamono deginamųjų aukų atnašavimą Gibeono aukštumų alke. Jis vaizduoja Viešpaties Padangtę, t. y. Mozės Susitikimo palapinę, ir Mozės įsakymu padirbtą varinį aukurą (žr.Iš 31,1-9), tebesantį Gibeone po to, kai Dovydas buvo pernešęs iš ten Sandoros Skrynią į naują palapinę Jeruzalėje (žr. 1 Kr 15,1.25; 16,1). Bezalelio padirbtas aukuras buvo iš akacijos medžio, aptrauktas variu (žr. Iš 27,1-2). Vėliau Saliamonas pastatė Jeruzalės Šventykloje aukurą iš vario (žr. 2 Kr 4,1).
22 Kr 1,16: Atrodo, kad arkliai buvo perkami iš Kuės, o kovos vežimai iš Egipto. Kai kurie aiškintojai Kronikininko duomenų šaltiniu laiko 1 Kar 10,28-29 skaitinį ir teigia, kad vietoj iš Egipto, t. y. iš Mizrajim, reikia skaityti iš Muzur. Muzur{as} buvo kalnų sritis į šiaurę nuo Kilikijos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Kronikų knygaSkyrius: 1