BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 6

 Pirmasis laiškas Timotiejui
  
1 Tim 6

Nurodymai vergams

1 Vergai, esantys po jungu, telaiko savo šeimininkus vertais visokeriopos pagarbos, kad nebūtų peikiamas Dievo vardas ir mokymas.[i1] 2 O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina už tai, kad jie yra broliai; verčiau tegul jiems dar geriau tarnauja, nes jie, būdami tikintys ir mylimi, įvertina gerus tarnavimo darbus. 3 Taip mokyk, taip ragink!

Tikri mokytojai ir klaidintojai

Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu,4 tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčų ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi įtarinėjimai 5 ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esąs pasipelnymo šaltinis. 6 Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. 7 Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. 8 Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. 9 Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmones sugadina ir pražudo. 10 Visų blogybių šaknis yra godulystė. Kai kurie, jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybe kančių.

Baigiamieji pamokymai ir prašymai

11 O tu, Dievo žmogau,[i2] bėk šalin nuo tų dalykų! Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. 12 Kovok šauniąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. 13 Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, 14 kad išlaikytum įsakymą[i3] be dėmės ir be priekaišto iki pasirodant mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. 15 Jį skirtu laiku apreikš

palaimintasis, vienintelis Valdovas,

karalių Karalius ir viešpačių Viešpats,

16 vienatinis Nemirtingasis,

kuris gyvena neprieinamoje šviesoje,

kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti.

Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

17 Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.[i4] 18 [i5]Tegul jie daro gera, lobsta gerais darbais, esti dosnūs, dalijasi su kitais. 19 Šitaip jie pasidės gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą.

20 O Timotiejau, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų, 21 nes kai kurie, jį pamėgę, nuklydo nuo tikėjimo.

Malonė su jumis!

  
Išnašos:
11 Tim 6,1: Senovės krikščionys skirstė vergus į dvi grupes: į esančius po jungu, būtent krikščionis vergus, kurie priklausė šeimininkams pagonims, ir ne po jungu, t. y. krikščionis vergus, priklausančius šeimininkams krikščionims. Pastaruosius šeimininkai laikė savo šeimos nariais.
21 Tim 6,11: Dievo žmonėmis ST vadindavo pranašus (žr. 1 Kar 13,1 ir t.).
31 Tim 6,14: Įsakymą – visą krikščioniškąją religiją.
41 Tim 6,17: Plg. Ps 61 (62), 11
51 Tim 6,18-6,19: Žr. Mt 6,20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 6