BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 5

 Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
  
1 Tes 5

Kaip laukti Viešpaties atėjimo?

1 Dėl laiko ir valandos,[i1] broliai, nėra reikalo jums rašyti. 2 Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį.[i2] 3 Kai žmonės kalbės: „Gyvename ramiai ir saugiai“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs.

4 Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. 5 Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. 6 Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs! 7 Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. 8 O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganymo vilties šalmą. 9 Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 10 kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventume susivieniję su juo. 11 Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.

Pamokymai bendruomenei

12 Mes prašome jus, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi jūsų tarpe, vadovauja Viešpatyje ir teikia jums pamokymų. 13 Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo! Taikiai sugyvenkite tarp savęs!

14 Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite silpnuosius, būkite kantrūs visiems! 15 Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visuomet skatinkite daryti gera vieni kitiems ir visiems.

16 Visuomet džiaukitės, 17 be paliovos melskitės! 18 Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.

19 Negesinkite dvasios![i3]

20 Neniekinkite pranašavimų!

21 Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite!

22 Susilaikykite nuo visokio blogio!

Baigiamieji linkėjimai

23 Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko tobulą bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. 24 Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys! 25 Broliai, melskitės už mus! 26 Pasveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. 27 Saikdindamas jus Viešpačiu, prašau, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems broliams.

28 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis!

  
Išnašos:
11 Tes 5,1: Laikas ir valanda – Viešpaties Jėzaus sugrįžimo į žemę tikslus metas, arba terminas.
21 Tes 5,2: Plg. Mt 24,42-44 ir kt.
31 Tes 5,19: Plg. 1 Kor 12,1; 14,1 ir t.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 5