BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 7

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 7

1 Kirjat-Jearimų žmonės atėjo, paėmė VIEŠPATIES Skrynią ir įnešė ją į Abinadabo namus ant kalvos. Jo sūnų Eleazarą jie pašventino rūpintis VIEŠPATIES Skrynia.

Samuelis: teisėjas ir gelbėtojas

2 Praslinko daug laiko – dvidešimt metų – nuo tos dienos, kai Skrynia buvo apgyvendinta Kirjat- Jearimuose. Visi Izraelio namai ilgėjosi VIEŠPATIES. 3 Samuelis tarė visiems Izraelio namams: „Jei grįžtate pas VIEŠPATĮ visa savo širdimi, pašalinkite iš savo tarpo svetimus dievus bei Aštarotes, atiduokite širdį VIEŠPAČIUI ir tik jam vienam tarnaukite. Tada jis išgelbės jus iš filistinų rankos“. 4 Izraeliečiai tad pašalino Baalus bei Aštarotes[i1] ir tarnavo tik VIEŠPAČIUI.

5 Tada Samuelis tarė: „Surinkite visą Izraelį į Mizpą. Aš maldausiu VIEŠPATĮ jūsų labui“. 6 Jie tad susirinko Mizpoje, sėmėsi vandens ir jį liejo ant žemės priešais VIEŠPATĮ.[i2] Tą dieną jie pasninkavo ir išpažino: „Mes esame nusidėję VIEŠPAČIUI“. O Samuelis elgėsi Mizpoje kaip izraeliečių teisėjas.

7 Kai filistinai išgirdo, kad izraeliečiai yra susirinkę Mizpoje, filistinų didžiūnai išžygiavo prieš Izraelį. O apie tai išgirdę, izraeliečiai drebėjo iš baimės. 8 Izraeliečiai Samuelį maldavo: „Nepalik mūsų, nenustok šauktis VIEŠPATIES, mūsų Dievo, kad išgelbėtų mus nuo filistinų rankos“. 9 Samuelis tad paėmė žinduklį ėriuką ir atnašavo jį VIEŠPAČIUI kaip deginamąją auką. Samuelis šaukėsi VIEŠPATIES Izraelio labui, ir VIEŠPATS jo išklausė. 10 Atsitiko, kad, Samueliui atnašaujant deginamąją auką, filistinai pradėjo mūšį su Izraeliu. Bet VIEŠPATS tą dieną sugriaudė baisiai ant filistinų. Jis sukėlė tarp jų tokį sąmyšį, kad juos nugalėjo izraeliečiai. 11 Izraelio vyrai išėjo iš Mizpos ir vijosi filistinus, niokodami juos iki pat anapus Bet-Karo.

12 Samuelis paėmė akmenį ir, pastatęs jį tarp Mizpos ir Šeno, pavadino jį Eben-Ezeriu.[i3] „Nes iki šiol, – jis sakė, – VIEŠPATS mums padėjo“. 13 Filistinai buvo prislėgti ir daugiau nebesiveržė į Izraelio žemę. VIEŠPATIES ranka buvo prieš filistinus per visas Samuelio dienas. 14 Miestai, kuriuos filistinai buvo paėmę iš Izraelio, nuo Ekrono iki Gato, buvo sugrąžinti Izraeliui. Izraelis atgavo iš filistinų visas savo žemes. Be to, buvo taika tarp Izraelio ir amoriečių.

15 Samuelis buvo Izraelio teisėjas per visą savo gyvenimą. 16 Kasmet jis apeidavo Bet-Elio, Gilgalo ir Mizpos sritį ir būdavo Izraelio teisėjas visose tose vietose. Paskui sugrįždavo į Ramą, nes ten buvo jo namai. Ir ten jis būdavo Izraelio teisėjas; ten jis pastatė aukurą VIEŠPAČIUI.

  
Išnašos:
11 Sam 7,4: ... Baalus bei Aštarotes... : pagrindiniai kanaaniečių gamtos dievai. Izraeliečiai, atėję į Kanaaną, turėjo tapti žemdirbiais. Mokydamiesi iš kanaaniečių dirbti žemę, jie susigundydavo perimti ir jų religiją. Kanaaniečių žemdirbystė turėjo religinę savimonę.
21 Sam 7,6: ... sėmėsi vandens ir jį liejo... priešais VIEŠPATĮ: liejamoji vandens atnaša buvo neįprasta, nes paprastai buvo liejamas vynas. Žmonėms, patyrusiems gyvenimą dykumoje, vanduo buvo labai svarbus gyvybei palaikyti. Lieti vandenį ant žemės turėjo simbolinę prasmę. Žr. 2 Sam 14,14.
31 Sam 7,12: ... pavadino {akmenį} Eben-Ezeriu: arba Eben-haEzer, t. y. Pagalbos akmeniu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 7