BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 21

 Pirmoji Samuelio knyga
  
1 Sam 21

Dovydas ir Nobės kunigas

1 Tada Dovydas nuėjo savo keliu, o Jonatanas sugrįžo į miestą. 2 Dovydas atėjo į Nobę pas kunigą Ahimelechą. Išsigandęs Ahimelechas išėjo Dovydo pasitikti. „Kodėl tu ateini vienas? – tarė jis. – Kodėl nėra nė vieno kito su tavimi?“ – jis klausė. 3 Dovydas kunigui Ahimelechui atsakė: „Mane karalius pasiuntė su reikalu ir įsakė: 'Tenežino joks žmogus nieko apie reikalą, kuriuo tave siunčiu, ar apie tau duotą įsakymą'. Užtat ir nurodžiau savo vyrams susitikti tokioje ir tokioje vietoje. 4 O dabar, – ką turi po ranka? Duok man penketą kepalų duonos arba ką gali rasti“. 5 [i1]Kunigas Dovydui atsakė: „Paprastos duonos neturiu po ranka, tik pašventintos duonos. Galite jos valgyti, jei vyrai yra susilaikę nuo moterų“. 6 Dovydas, atsakydamas kunigui, tarė: „Aš laiduoju, kad moterys buvo atskirtos nuo mūsų, kaip ir praeityje. Kada tik leisdavausi į žygį, net ir į paprastą kelionę, visų mano vyrų indai[i2] būdavo pašventinti. Juo labiau šiandien, kai mūsų kelionė yra pašventinama ginklais!“ 7 Kunigas tad davė jam pašventintos duonos, nes ten kitos duonos nebuvo, kaip tiktai Artumo duona, kuri buvo paimta iš VIEŠPATIES akivaizdos ir tuo pačiu laiku pakeista šilta duona.

8 Tą dieną ten buvo vienas iš Sauliaus pareigūnų, užlaikytas VIEŠPATIES akivaizdoje, vardu Doegas Edomietis. Jis buvo vyriausiasis Sauliaus kerdžius.

Galijoto kalavijas

9 Tada Dovydas tarė Ahimelechui: „Ar nėra čia pas tave kokios ieties ar kalavijo? Nepasiėmiau nei savo kalavijo, nei jokių savo ginklų, nes karaliaus reikalas vertė labai skubėti“. – 10 „Štai, – atsakė kunigas, – ten, už efodo, įvyniotas į drabužį yra kalavijas Galijoto – filistino, kurį užmušei Elos slėnyje. Jei nori jį imti, imk, nes kito, išskyrus jį, čia nėra“. Dovydas atsakė: „Kito tokio nėra! Duok jį man!“

Dovydas bėglys pas filistinus

11 Dovydas leidosi į kelionę ir tą dieną pabėgo nuo Sauliaus. Jis atbėgo pas Gato karalių Achišą. 12 Achišo dvariškiai jam sakė: „Na! Ar tai ne Dovydas, krašto karalius? Argi jis nėra tas, apie kurį jie dainuoja, šokdami ratelius:

'Saulius užmušė savo tūkstančius,

o Dovydas savo dešimtis tūkstančių?'“

13 Tuos žodžius Dovydas paėmė į širdį ir Gato karaliaus Achišo labai bijojo. 14 Užtat kada tik būdavo tarp jų, jis apsimesdavo bepročiu ir, jiems bandant jį sutramdyti, elgdavosi kaip pamišėlis: kleizodavo ženklus ant miesto vartų durų ir varvindavo seiles sau į barzdą. Galop Achišas tarė savo dvariškiams: „Jūs matote, kad tas vyras pamišęs! Kodėl tat reikėjo jį pas mane atvesti? 15 Nejau man pamišėlių trūksta, kad jūs atvedėte šį vyruką prieš mane maivytis? Argi turėtų toks į mano namus įeiti?“

  
Išnašos:
11 Sam 21,5-21,7: ... jei vyrai yra susilaikę nuo moterų: kunigas Ahimelechas, duodamas pašventintą duoną Dovydui ir jo vyrams, reikalauja, kad jie būtų laisvi nuo apeiginio nešvarumo, siejamo Senojo Testamento laikais su vedybiniu lyties veiksmu (žr. Kun 15,18). Dovydo atsakymas remiasi žygio nuostatais šventojo karo metu (žr. Įst 23,10). Izraeliečių kareiviai, pašaukti prie ginklų, turėdavo susilaikyti nuo vedybinių lytinių santykių.
21 Sam 21,6: ... vyrų indai: eufemizmas vyriškos lyties organams ženklinti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Samuelio knygaSkyrius: 21