BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 7

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 ŠIAURINĖS GIMINĖS
  
1 Kr 7

Issacharo palikuonys

1 [i1]Issacharo sūnūs: Tola, Pua, Jašubas ir Šimronas – keturi. 2 Tolos sūnūs buvo Uzis, Refajas, Jerielis, Jahmajis, Ibsamas ir Šemuelis – savo Tolos klanų galvos, narsūs savo kartų kareiviai. Dovydo dienomis jų buvo suskaičiuota dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai. 3 Uzio sūnus buvo Izrahijas. O Izrahijo sūnūs buvo Michaelis, Obadijas, Joelis ir Išijas – penki. Visi jie buvo klanų galvos. 4 Su jais, pagal jų kartas ir protėvių namus, buvo trisdešimt šeši tūkstančiai kareivių gretose, nes jie turėjo daug žmonų ir sūnų. 5 Jų giminaičių, priklausančių visiems Issacharo klanams, iš viso buvo aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai į kilmės sąrašą įtrauktų narsių kareivių.

Benjamino palikuonys

6 Benjamino[i2] sūnūs: Bela, Becheris ir Jediaelis – trys. 7 Belos sūnūs buvo Ezbonas, Uzis, Uzielis, Jerimotas ir Iris – penki. Jie buvo savo protėvių namų galvos ir narsūs kareiviai. Į jų kilmės sąrašus buvo įtraukti dvidešimt du tūkstančiai trisdešimt keturi. 8 Becherio sūnūs buvo Zemira, Joašas, Eliezeris, Elioenajis, Omris, Jeremotas, Abijas, Anatotas ir Alemetas. Visi jie buvo Becherio sūnūs. 9 Į jų kilmės sąrašus buvo įtraukti pagal jų klanus, kaip protėvių namų galvos, narsūs vyrai, dvidešimt tūkstančių du šimtai. 10 Jediaelio sūnus buvo Bilhanas, o Bilhano sūnūs: Jeušas, Benjaminas, Ehudas, Chenaana, Zetanas, Taršišas ir Ahišaharas. 11 Visi šie buvo Jediaelio sūnūs, jų klanų galvos, narsūs kareiviai – septyniolika tūkstančių, tinkami karo tarnybai.... 12 Šupimas ir Hupimas buvo Iro sūnūs; Hušimas buvo Ahero sūnus.

Naftalio palikuonys

13 Naftalio sūnūs: Jahzielis, Gunis, Jezeras ir Šalumas. Jie buvo Bilhos palikuonys.

Manaso palikuonys

14 Manaso sūnūs: Asrielis, kurį jam pagimdė sugulovė aramėja; ji pagimdė Gileado tėvą Machirą. 15 Machiras paėmė žmonas Hupimui ir Šupimui, o jo sesers vardas buvo Maaka.

Antrojo sūnaus vardas buvo Zelofehadas, bet Zelofehadas turėjo tik dukteris. 16 Machiro žmona Maaka pagimdė sūnų, kurį ji pavadino Perešo vardu; jo brolio vardas buvo Šerešas, kurio sūnūs buvo Ulamas ir Rakemas. 17 Ulamo sūnus buvo Bedanas. Šie buvo Manaso sūnaus Machiro sūnaus Gileado palikuonys. 18 O jo sesuo Hamolecheta pagimdė Išhodą, Abiezerį ir Mahlą. 19 Šemidos sūnūs buvo Ahjanas, Šechemas, Likhis ir Aniamas.

Efraimo palikuonys

20 Efraimo sūnūs: Šutelahas, jo sūnus Beredas, jo sūnus Tahatas, jo sūnus Eleada, jo sūnus Tahatas, 21 jo sūnus Zabadas, jo sūnūs Šutelahas ir Ezeris, ir Eleadas, kuriuos Gato vyrai – vietiniai gyventojai – užmušė, nes jie buvo nuėję pagrobti jų galvijų. 22 Efraimas, jų tėvas, raudojo daug dienų, ir jo broliai atėjo jo paguosti. 23 Jis suėjo su savo žmona, ji pastojo ir pagimdė sūnų; jis pavadino jį vardu Berija,[i3] nes nelaimė buvo užgulusi jo namus. 24 Jis turėjo dukterį Šeerą; ji pastatė ir aukštutinį bei žemutinį Bet-Horoną, ir Uzen-Šeerą. 25 Jo sūnus Refahas, jo sūnus Rešefas, jo sūnus Telahas, jo sūnus Tahanas, 26 jo sūnus Ladanas, jo sūnus Amihudas, jo sūnus Elišama, 27 jo sūnus Nunas, jo sūnus Jozuė.

28 Jų nuosavybė ir gyvenvietės buvo Bet-Elis ir jam pavaldūs miestai – rytų link Naaranas, o vakarų link Gezeris ir jam pavaldūs miestai, Šechemas ir jam pavaldūs miestai iki pat Ajos ir jai pavaldžių miestų. 29 Be to, palei Manaso giminės ribas Bet-Šanas ir jam pavaldūs miestai, Taanachas ir jam pavaldūs miestai bei Doras ir jam pavaldūs miestai. Šiuose gyveno Izraelio sūnaus Juozapo sūnūs.

Ašero palikuonys

30 Ašero sūnūs: Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seraha. 31 Berijos sūnūs Heberas ir Malchielis, kuris buvo Birzaito tėvas. 32 Heberui gimė Jafletas, Šomeras, Hotamas ir jų sesuo Šua. 33 Jafleto sūnūs: Pasachas, Bimhalas ir Ašvatas. Šie yra Jafleto sūnūs. 34 Šemero sūnūs: Ahia, Rohga, Jehuba ir Aramas. 35 Jo brolio Helemo sūnūs: Zofahas, Imna, Šelešas ir Amalis. 36 Zofaho sūnūs: Suahas, Harneferis, Šualis, Beris, Imra, 37 Bezeris, Hodas, Šama, Šilša, Itranas ir Beera. 38 Jeterio sūnūs: Jefūnė, Pispa ir Ara. 39 Ulos sūnūs: Arahas, Hanielis ir Rizija. 40 Visi jie buvo Ašero vyrai, klanų galvos, rinktiniai narsūs kareiviai, vadų galvos. Skaičius vyrų, įtrauktų į kilmės sąrašą karo tarnybai, buvo dvidešimt šeši tūkstančiai.

  
Išnašos:
11 Kr 7,1-7,40: Šio skyriaus duomenys buvo paimti iš įvairių šaltinių, kurie nėra žinomi. Skaičiai, susiję su Issacharo, Benjamino ir Ašero giminėmis, rodo į duomenis, paimtus iš nūdien nežinomų gyventojų surašymų. Žr. Sk 1 ir 26 skyrius.
21 Kr 7,6-7,12: Benjamino giminės kilmės sąrašas pasirodo ir tolesniame skyriuje. Žr. 1 Kr 8. Požiūris yra skirtingas: klanai rikiuojami pagal gyvenamąsias vietas.
31 Kr 7,23: ... Berija: vardas siejamas su žodžiu bera’ah, t. y. nelaimėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 7