BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 30

 Skaičių knyga
  
Sk 30

1 Mozė persakė izraeliečiams visa lygiai taip, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Įstatai apie įžadus

2 Tada Mozė kalbėjo izraeliečių giminių galvoms, tardamas: „Tai yra ką VIEŠPATS įsakė: 3 'Kai žmogus padaro įžadą[i1] VIEŠPAČIUI ar priesaika įsipareigoja įvykdyti pažadą,[i2] savo žodžio nelaužys. Jis įvykdys visa, kas išėjo iš jo burnos.

4 Kai moteris padaro įžadą VIEŠPAČIUI ar įsipareigoja pažadu, būdama jaunutė dar savo tėvo namuose, 5 ir jos tėvas nugirsta apie jos įžadą ar pažadą, kuriuo ji įsipareigojo, bet jai nieko nesako, tuomet visi jos įžadai ir bet koks pažadas, kuriuo ji įsipareigojo, galioja. 6 Betgi jei tėvas jai pareiškia savo nepritarimą tą dieną, kai jis apie tai išgirdo, tuomet joks jos įžadas ir joks pažadas, kuriuo ji įsipareigojo, negalios. VIEŠPATS jai atleis, nes jos tėvas buvo jai pareiškęs savo nepritarimą.

7 Jei ji ištekėtų, galiojant jos įžadams ar bet kokiam neapgalvotam jos burnos žodžiui, kuriuo ji įsipareigojo, 8 ir jos vyras apie tai nugirstų, bet nieko jai nesakytų tą dieną, kai apie tai išgirdo, tuomet jos įžadai galioja ir visi jos pažadai, kuriais ji įsipareigojo, galioja. 9 Bet jei tą dieną, kai jos vyras apie tai išgirdo, pareiškia jai savo nepritarimą, kartu jis panaikins jos įžadą, kurio ji buvo saistoma, ar neapgalvotą pažadą, kuriuo ji buvo įsipareigojusi. 10 Tačiau našlės ar išsiskyrusios moters kiekvienas įžadas, kuriuo ji yra įsipareigojusi, bus galiojantis.

11 Jei moteris padarytų įžadą, būdama savo vyro namuose,[i3] ar įsipareigotų prisiekdama pažadu 12 ir jos vyras, apie tai išgirdęs, nieko jai nesakytų ir nepritarimo nepareikštų, tai visi jos įžadai galios ir bet koks pažadas, kuriuo ji įsipareigojo, galios. 13 Betgi jei vyras panaikina juos tą dieną, kai apie juos sužino, tuomet visi iš jos lūpų išėję įžadai ar padaryti pažadai negalios. Jos vyras juos panaikino; VIEŠPATS jai atleis. 14 Bet kokį jos įžadą ar bet kokį įsipareigojimą priesaika save marinti vyras gali patvirtinti ar panaikinti. 15 Betgi jei jos vyras dieną kitą jai nieko nesako, jis patvirtina visus jos įžadus ar visus jos pažadus, kuriais ji yra įsipareigojusi: jis patvirtino juos, nes nesakė jai nieko tą dieną, kai apie tai sužinojo. 16 O jei jis panaikins juos[i4] po tos dienos, kurią apie juos sužinojo, jis užsitrauks kaltę'“.

17 Tie yra įstatai, kuriuos VIEŠPATS įsakė per Mozę apie vyrą ir jo žmoną, apie tėvą ir jo dukterį, kuri tebėra jaunutė ir tebegyvena tėvo namuose.

  
Išnašos:
1Sk 30,3: ... įžadą ... pažadą: įžadu padaryti ką nors gera – paaukoti atnašą; pažadu atsisakyti leistino malonumo. Žr. 14-ąją eilutę.
2Sk 30,3: ... įžadą ... pažadą: įžadu padaryti ką nors gera – paaukoti atnašą; pažadu atsisakyti leistino malonumo. Žr. 14-ąją eilutę.
3Sk 30,11: ... savo vyro namuose: po vedybų. Žr. priešingą atvejį 7-9 eilutėse.
4Sk 30,16: ... jei jis panaikins juos ... užsitrauks kaltę: kliudydamas juos įvykdyti, užsitrauks kaltę. Kadangi iš pradžių jis leido įžadus vykdyti, jis nebegali jų panaikinti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 30