BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 28

 Psalmynas
  
 Prašymas ir padėka
  
Ps 28

1 [i1]Dovydo.

I

2 Išgirsk mano maldavimo balsą,

kai šaukiuosi tavo pagalbos,

tiesdamas rankas tavo šventosios buveinės link.[i2]

3 Nenutempk manęs su nedorėliais,

su pikta darančiais –

su žmonėmis, kurie kaimynus draugiškai sveikina,

o širdyje pikta puoselėja.

4 [i3]Atmokėk jiems pagal jų darbus –

už jų veiksmų piktumą.

Atmokėk jiems už jų rankų darbus,

atiduok jiems, ką jie užsidirbo!

5 Kadangi jie nepaiso VIEŠPATIES veiksmų

nei jo rankų darbo,

jis sužlugdys juos ir daugiau nebeatkurs.

II

6 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS,

nes jis išgirdo mano pagalbos šauksmą.

7 VIEŠPATS yra mano stiprybė ir

mano skydas, –

pasitiki juo mano širdis.

Jis man padėjo, ir mano širdis džiūgauja, –

giesme aš jam dėkoju.

III

8 VIEŠPATS yra savo tautos stiprybė,

tvirtovė savo pateptajam išgelbėti.

9 Gelbėk savo tautą ir laimink savo paveldą!

Būk jų Ganytojas ir rūpinkis jais amžinai!

  
Išnašos:
1Ps 28,1-28,9: Psalmė apima psalmininko maldą nebausti jo su nedorėliais (I), padėką Dievui už maldos išklausymą (II) ir užtarimą už karalių – pateptąjį – bei tautą (III).
2Ps 28,2: ... šventosios buveinės link: pati svarbiausia – vidinė Šventų Šventoji – Šventyklos dalis su Viešpaties Sandoros Skrynia.
3Ps 28,4-28,5: Kadangi nedorėliai nepaiso Dievo, jis nesirūpins jais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 28