BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 16

 Jozuės knyga
  
 Efraimo giminės paveldas
  
Joz 16

1 [i1][i2]Paveldo dalis, atitekusi burtų keliu Juozapo giminės žmonėms, tęsėsi nuo Jordano prie Jericho – rytuose nuo Jericho vandenų – į dykumą. Nuo Jericho riba kyla per aukštumų sritį Bet-Elio link. 2 Eidama nuo Bet-Elio į Luzą, ji pereina architų žemę prie Atarotų, 3 leidžiasi žemyn vakarų link į jafletitų žemę iki pat Žemutinio Bet-Horono ribos, tada į Gezerį ir baigiasi prie Jūros.

4 Juozapo giminės žmonės – Manasas ir Efraimas – gavo savo paveldą.

5 Efraimo žmonių žemė pagal jų klanus buvo tokia: jų paveldo riba[i2] ėjo nuo Atarot-Adaro rytuose iki pat Aukštutinio Bet-Horono, 6 o nuo čia riba pasiekia Jūrą. O šiaurėje riba vingiuoja nuo Michmetato į rytus už Taanat-Šilo'o ir, jį praėjusi, nueina į rytus nuo Janoaho. 7 Nuo Janoaho riba nusileidžia į Atarotus bei Naaratą ir, paliesdama Jerichą, baigiasi prie Jordano. 8 Nuo Tapuaho riba eina vakarų link į Kanos slėnį ir baigiasi prie Jūros. Toks buvo Efraimo giminės žmonių paveldas pagal jų klanus, 9 įskaitant miestus, kurie buvo priskirti Efraimo giminės žmonėms Manaso giminės žemėje – visus tuos miestus su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 10 Bet jie kanaaniečių, gyvenusių Gezeryje, nepajėgė išvaryti. Taigi kanaaniečiai pasiliko tarp Efraimo giminės žmonių lig šios dienos, bet jie turi eiti lažą.

  
Išnašos:
1Joz 16,1-17,18: Nustačius Judo, svarbiausios giminės, ribas ir miestus, aprašoma kitos svarbiausios grupės, dviejų Juozapo giminių – Efraimo ir Manaso – žemė, nors ji nuo Judo giminės žemės buvo Benjamino (žr. Joz 18,11-20) ir Dano žemių atskirta (žr. Joz 19,40-48).
2Joz 16,1-16,3: Ši linija buvo pietinė Efraimo giminės ir šiaurinė Benjamino bei Dano giminių riba.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 16