BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 15

 Evangelija pagal Joną
  
Jn 15

Vynmedis ir šakelės

1 [i1]„Aš esu tikrasis vynmedis,

o mano Tėvas – vynininkas.

2 Kiekvieną mano šakelę,

neduodančią vaisiaus,

jis išpjauna,

o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo,

kad ji duotų dar daugiau vaisių.

3 Jūs jau esate švarūs

dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.

4 Pasilikite manyje,

tai ir aš jumyse pasiliksiu.

Kaip šakelė

negali duoti vaisiaus pati iš savęs,

nepasilikdama vynmedyje,

taip ir jūs bevaisiai,

nepasilikdami manyje.

5 Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.

Kas pasilieka manyje ir aš jame,

tas duoda daug vaisių;

nuo manęs atsiskyrę,

jūs negalite nieko nuveikti.

6 Kas nepasiliks manyje,

bus išmestas laukan

ir sudžius kaip šakelė.

Paskui surinks šakeles,

įmes į ugnį, ir jos sudegs.

7 Jei pasiliksite manyje

ir mano žodžiai pasiliks jumyse, –

jūs prašysite, ko tik norėsite,

ir bus jums suteikta.

8 Tuo bus pašlovintas mano Tėvas,

kad jūs duosite gausių vaisių

ir būsite mano mokiniai.

9 Kaip mane Tėvas mylėjo,

taip ir aš jus mylėjau.

Pasilikite mano meilėje!

10 Jei laikysitės mano įsakymų,

pasiliksite mano meilėje,

kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus

ir pasilieku jo meilėje.

11 Aš jums tai kalbėjau,

kad jumyse būtų manasis džiaugsmas

ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

12 Tai mano įsakymas,

kad vienas kitą mylėtumėte,

kaip aš jus mylėjau.

13 Nėra didesnės meilės,

kaip gyvybę už draugus atiduoti.

14 Jūs būsite mano draugai,

jei darysite, ką jums įsakau.

15 Jau nebevadinu jūsų tarnais,

nes tarnas nežino,

ką veikia jo šeimininkas.

Jus aš draugais vadinu,

nes jums viską paskelbiau,

ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.

16 Ne jūs mane išsirinkote,

bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,

kad eitumėte, duotumėte vaisių

ir jūsų vaisiai išliktų, –

kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu,

jis visa jums duotų.

17 Aš jums tai įsakau:

vienam kitą mylėti!“

Pasaulio priešiškumas

18 „Jei pasaulis jūsų nekenčia,

tai žinokite – jis manęs nekentė

pirmiau negu jūsų.

19 Jei jūs būtumėte pasaulio,

jis mylėtų jus kaip savuosius.

Kadangi jūs – ne pasaulio,

bet aš jus iš pasaulio išskyriau,

todėl jis jūsų nekenčia.

20 Atsiminkite mano žodžius,

kuriuos esu jums pasakęs:

'Tarnas ne didesnis už šeimininką!'

Jei persekiojo mane,

tai ir jus persekios;

jeigu laikėsi mano žodžio,

laikysis ir jūsų.[i2]

21 Ir visa tai jums darys dėl manęs,

nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs.

22 Jei nebūčiau atėjęs ir jiems kalbėjęs,

jiems kaltės nebūtų.

O dabar jie neturi kuo pateisinti

savo nuodėmės.

23 Kas manęs nekenčia,

nekenčia ir mano Tėvo.

24 Jeigu nebūčiau tarp jų daręs darbų,

kurių niekas kitas nėra daręs,

jiems kaltės nebūtų.

O dabar jie matė,

ir vis tiek nekenčia ir manęs, ir mano Tėvo.

25 Turėjo išsipildyti

užrašytas Įstatyme žodis:

Jie manęs nekentė be priežasties.

26 Kai ateis Globėjas,

kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –

Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –

jis toliau liudys apie mane.[i3]

27 Ir jūs liudysite,

nes nuo pradžios su manimi esate buvę“.

  
Išnašos:
1Jn 15,1-15,6: Vynmedis ir jo šakelės simbolizuoja malonės gyvenimo slėpinius. Malonės atžvilgiu žmogus visiškai priklausomas nuo Dievo kaip šakelės nuo medžio. Kaip šakelei teikia gyvybę medžio syvai, taip mūsų sielai antgamtinę gyvybę – Dievo malonė. Ją gauname, būdami tikėjimu ir meile susijungę su Kristumi.
2Jn 15,20: Žr. Jn 13,16.
3Jn 15,26: Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo, bet ir iš Sūnaus, – žr. Jn 16,14-15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 15