BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 15

 Izaijo knyga
  
 Moabui
  
Iz 15

1 Ištarmė apie Moabą:

Ai, tą naktį, kai Aro miestas buvo apiplėštas,

Moabas buvo sunaikintas;

ai, tą naktį, kai Kiro miestas buvo apiplėštas,

Moabas buvo sunaikintas.

2 Dibono gyventojai lipa verkti į kalvos šventovę.

Moabo žmonės klykia iš širdgėlos

dėl Nebo ir Madebos likimo.

Visų galvos plikos,[i1]

visų barzdos nukirptos.

3 Žmonės gatvėse vilki ašutinę,

dejuoja ir verkia, –

ant stogų ir aikštėse

visi plūsta ašaromis.

4 Hešbonas ir Elealė šaukiasi pagalbos,

jų šauksmas girdėti net Jahaze.

Dėl to net Moabo kareiviai virto bailiais, –

jų drąsa dingo.

5 Mano širdis verkia dėl Moabo!

Jo bėgliai pasiekia net Zoarą {Eglat-Šelišiją},

vieni Luhito keliu lipa verkdami,

kiti ant kelio į Horonajimus klykia iš sielvarto.

6 Ai, Nimrimų vandenys tyrlaukiais virto!

Pievos išdžiūvusios,

žolė nuvytusi, nebėra jokios žalumos.

7 Todėl žmonės savo labą gabena,

visą susikrautą turtą

gabena į kitą Gluosnių sausvagės pusę.

8 Ai, visame Moabo krašte

girdėti klyksmo aidai!

Lig pat Eglajimų miesto tas verksmas,

net lig Beer-Elimų miesto tas dejavimas.

9 Ai, krauju plūsta Dimono[i2] vandenys!

Bet aš užleisiu dar didesnį negandą ant Dimono:

Liūtus ant bėglių iš Moabo

ir ant pasiliekančiųjų krašte!

  
Išnašos:
1Iz 15,2: ... galvos plikos... barzdos nukirptos: įprastiniai gedulo ženklai.
2Iz 15,9: Hebrajų kalboje susidaro žodžių žaismas: Dimon ir dam – žodis dam reiškia kraujas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 15