BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 27

 Siracido knyga
  
Sir 27

Apmaudas

30 Apmaudas ir pyktis – šie taip pat yra bjaurūs dalykai,

tik nusidėjėlis laiko juos apsiglėbęs.

  
Išnašos:
1Sir 27,1: ... nugręš akis: atsisakys padėti artimui. Žr. Pat 28,27.
2Sir 27,21: ... tam nėra vilties: susitaikymo vilties.
3Sir 27,25-27,27: Blogi veiksmai turi blogus padarinius. Žr. Ps 7,14-16; 9,15-16; Pat 26,27; Koh 10,8.
4Sir 27,28: ... kerštas: galiausiai iš Viešpaties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 27

Siracido knygaSkyrius: 28

 Siracido knyga
  
Sir 28

1 Kurie keršija, patirs VIEŠPATIES kerštą,

nes jis atsimena tiksliai jų nuodėmes.

2 Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą,

tuomet, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos.

3 Argi galėtų žmogus puoselėti pyktį ant artimo

ir laukti iš VIEŠPATIES išgydymo?

4 Argi atsisakytų žmogus atleisti į save panašiam,

tačiau ieškotų savo nuodėmių atleidimo?

5 Jei žmogus, būdamas tik trapus, puoselės pyktį,

kas atleis jam nuodėmes?

6 Atsimink savo paskutines dienas, atmesk nesantaiką;

atsimink mirtį bei supuvimą

ir būk ištikimas jo įsakymams!

7 Atsimink įsakymus ir neširsk ant artimo;

atsimink Aukščiausiojo Sandorą ir atleisk kaltę!

  
Išnašos:
1Sir 28,12-28,26: Liežuvio nuodėmės ir jų padariniai. Žr. Sir 5,12-6,1; 19,5-16; 20,17-25; 23,7-15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 28