BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 27

 Siracido knyga
  
Sir 27

1 Daugelis yra nusidėję, ieškodami sau naudos,

žmonės, norintys tapti turtingi, nugręš akis.[i1]

2 Kaip pleištas, įkaltas tvirtai į plyšį tarp akmenų,

nuodėmė yra įsispraudusi tarp pardavimo ir pirkimo.

3 Jei žmogus nesilaiko tvirtai pagarbios VIEŠPATIES baimės,

jo namai bus greit sugriauti.

4 Sijojant rėčiu, atsiskiria pelai;

žmogui kalbant, atsiskleidžia jo ydos.

5 Krosnis išmėgina puodžiaus molinius indus;

žmogus ištiriamas pokalbiu.

6 Medžio vaisiai atskleidžia, kaip juo buvo rūpintasi,

žmogaus kalba parodo jo širdies polinkius.

7 Negirk nė vieno, kol neišgirdai jo kalbant,

nes tik tuomet žmonės yra išmėginami.

8 Jei trokšti teisumo, pasieksi jį

ir apsivilksi juo lyg garbingu drabužiu.

9 Paukščiai suka lizdus su panašiais į save,

ir ištikimybė apsistoja pas tuos, kurie ja gyvena.

10 Liūtas tyko grobio iš pasalų,

ir nuodėmė taip daro su nedorėliais.

11 Visad išmintingi yra teisiojo pokalbiai,

o kvailys keičiasi kaip mėnulis.

12 Kvailų žmonių būrelyje ilgai neužtruk,

o tarp išminčių būk ir būk.

13 Kvailųjų šneka yra atstumianti,

o jų kimus juokas atkarus savo nuodėmingu smagumu.

14 Nuo jų keiksmų ir priesaikų pilnos šnekos

žmogui stojasi plaukai ant galvos,

o nuo jų kivirčų kiti turi ausis užsikimšti.

15 Išdidžiųjų barniai baigiasi kraujo išliejimu,

o jų keikimasis nepakeliamas ausims.

Nuoširdumas

16 Kas išduoda paslaptį, netenka pasitikėjimo, –

artimo draugo jis niekad neras.

17 Brangink draugą ir būk jam ištikimas;

jeigu išduosi jo paslaptį, nebesekiok jo.

18 Juk kaip žmogus sunaikina savo priešą,

taip tu sunaikinai draugystę su savo artimu.

19 Kaip paleidi paukštį nuskristi nuo rankos,

taip pametei savo artimą ir daugiau jo nebepagausi.

20 Neik jam iš paskos, nes jis per toli, –

jis ištrūko lyg gazelė iš spąstų.

21 Juk žaizdą galima aptvarstyti,

po barnio įmanoma susitaikyti,

bet kas išdavė paslaptį, tam nėra vilties.[i2]

Veidmainiškas elgesys

22 Kas suktai merkia akį, taisosi daryti žalą,

ir kas tokį pažįsta, atokiai nuo jo laikysis.

23 Į akis jis saldžiai šneka

ir gėrisi tavo žodžiais,

bet vėliau jis pakeičia savo laikyseną

ir tavo žodžiais pakiš tau koją.

24 Daug ko esu nekentęs, bet nieko taip labai kaip jo;

net VIEŠPATS jo nekenčia!

25 [i3]Kas meta akmenį tiesiai į viršų,

meta jį sau ant galvos,

o klastingas smūgis atveria daug žaizdų.

26 Kas kitam duobę kasa, pats į ją įpuls,

kas spendžia spąstus, pats bus jais pagautas.

27 Kas daro pikta, pats nuo jo nukentės,

ir nežinos, iš kur jam tai ateina.

28 Pajuoka ir plūdimasis yra išpuikėlio žymė,

bet kerštas[i4] jo tykoja lyg liūtas.

29 Kas džiaugiasi teisiųjų nupuolimu, pateks į spąstus,

ir sielvartas juos sunaikins prieš jų mirtį.

Apmaudas

30 Apmaudas ir pyktis – šie taip pat yra bjaurūs dalykai,

tik nusidėjėlis laiko juos apsiglėbęs.

  
Išnašos:
1Sir 27,1: ... nugręš akis: atsisakys padėti artimui. Žr. Pat 28,27.
2Sir 27,21: ... tam nėra vilties: susitaikymo vilties.
3Sir 27,25-27,27: Blogi veiksmai turi blogus padarinius. Žr. Ps 7,14-16; 9,15-16; Pat 26,27; Koh 10,8.
4Sir 27,28: ... kerštas: galiausiai iš Viešpaties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 27