BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 26

 Siracido knyga
  
Sir 26

1 Laimingas[i1] geros žmonos vyras,

jo gyvenimo dienos bus dvigubai pailgintos.

2 Sumani[i2] žmona neša džiaugsmą savo vyrui,

ramus ir visapusiškas yra jo gyvenimas.

3 Gera žmona yra didelė dovana,

skirta žmogui, kuris pagarbiai bijo VIEŠPATIES.

4 Nesvarbu koks jis būtų – turtingas ar vargšas –

jo širdis yra pilna džiaugsmo

ir jo veidas visados linksmas.

5 Man širdis dreba nuo trijų dalykų,

o nuo ketvirto krūpčioju iš baimės:

nuo viešo apšmeižimo, nuo minios teismo

ir melagingo apkaltinimo –

visi šie yra blogiau už mirtį.

6 Bet pavyduliaujanti žmona

yra ir sielvartas, ir skausmas, –

o aštrus liežuvis – kaip anie trys kartu.

7 Bloga žmona yra blogai pakinkytas jaučių jungas;

tokią vesti – tai apglėbti skorpioną.

8 Girta žmona sukelia didelį pyktį;

savo gėdos paslėpti ji negali.

9 Palaida žmona išsiduoda įžūliais žvilgsniais;

ją pažinsi iš akių vartymo.

10 Griežtai valdyk savavalę dukterį,

kad, pajutusi laisvę, ja nepasinaudotų.

11 Prižiūrėk jos akiplėšiškus žvilgsnius

ir nenustebk, jei ji tau nepaklus.

12 Kaip ištroškęs keleivis išsižioja ir geria

bet kokį užtiktą vandenį,

taip ji sėsis priešais kiekvienos palapinės kuolelį

ir savo strėlinę atvers kiekvienai strėlei.

13 Maloni žmona džiugina savo vyrą,

jos išmonė gaivina jo sąnarius.

14 Tyli žmona – VIEŠPATIES dovana,

brangesnio nėra nieko kaip jos savitvarda.

15 Kukli žmona yra dvigubai maloni,

jos drovumo negali atsverti jokios svarstyklės.

16 Kaip graži tekanti saulė VIEŠPATIES danguje,

lygiai taip gera žmona tvarkingoje šeimoje.

17 [i3]Kaip šviesi šventosios žvakidės šviesa,

lygiai taip gražus veidas ant grakštaus liemens.

18 Kaip auksiniai šulai ant sidabrinių papėdžių,

taip lygiai jos gražios kojos ant tvirtų padų.

19 {[i4]Mano vaike, saugok sveiką savo jaunystės žydėjimą,

neatiduok savo jėgų svetimiems.

20 [i5]Išsirink iš viso krašto vešlų lauką ir apsėk jį savo sėkla,

pasitikėdamas savo gera kilme.

21 Taip tavo palikuonys klestės ir,

pasitikėdami savo gera kilme, taps stiprūs.

22 [i6]Moteris, samdyta už pinigus, yra laikoma spjūviu,

o ištekėjusi moteris – mirties bokštu savo meilužiams.

23 Nedora žmona skiriama nusižengėliui kaip likimas,

o dora moteris – tam, kuris pagarbiai bijo VIEŠPATIES.

24 Begėdė moteris visados elgiasi gėdingai,

o drovi duktė varžysis net savo vyro.

25 Maištinga moteris bus laikoma kale, o moteris,

turinti gėdos jausmą, pagarbiai bijos VIEŠPATIES.

26 Moteris, gerbianti savo vyrą, atrodys visiems išmintinga,

o moteris, kuri išdidžiai savo vyrą paniekina,

bus žinoma visiems kaip nedora.

Laimingas yra geros žmonos vyras;

kiekvieni jo gyvenimo metai bus dvigubi.

27 Barni ir rėksnė žmona yra

kaip mūšio trimitas, šaukiantis pulti.

Kas tik priima tą iššūkį,

visą gyvenimą praleis karo audroje.}

Įvairūs įspėjimai

28 Dėl dviejų dalykų liūdi mano širdis,

o dėl trečio apima mane pyktis:

dėl turtingo žmogaus, tapusio skurdžiumi,

dėl protingų žmonių, kurie nieku laikomi,

ir dėl žmogaus, nusigręžusio nuo teisumo į nuodėmę, –

jį VIEŠPATS paruoš kalavijui!

29 Sunku pirkliui išlikti doram

ir prekiautojui išvengti nuodėmės.

  
Išnašos:
1Sir 26,1-26,18: Gera žmona yra lyg Dievo dovana, nešanti džiaugsmą ir ramybę, laimę ir pasitenkinimą vyrui. Siracido visuomeninis pasaulis buvo vyro pasaulis. Jo mąstymas atspindi to meto žydų visuomenės būvį. Nūdien reikia praplėsti minties plotmę: geras vyras yra lyg Dievo dovana, nešanti džiaugsmą ir ramybę, laimę ir pasitenkinimą moteriai.
2Sir 26,2: Sumani ... : apdovanota dvasiškai, protiškai ir fiziškai. Žr. Pat 31,10.
3Sir 26,17-26,18: Šventoji žvakidė ir auksiniai šulai stovėjo šventojoje senosios Padangtės vietoje. Žr. Iš 25,31-40; 26,32.
4Sir 26,19-26,27: Kai kurie graikiški ir siriški rankraščiai įterpia šias eilutes.
5Sir 26,20-27,15: Nuo elgesio šeimoje autorius pereina į visuomeninės dorovės reikalavimų svarstymą.
6Sir 26,22: Žr. Pat 6,26.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 26