BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 28

 Siracido knyga
  
Sir 28

1 Kurie keršija, patirs VIEŠPATIES kerštą,

nes jis atsimena tiksliai jų nuodėmes.

2 Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą,

tuomet, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos.

3 Argi galėtų žmogus puoselėti pyktį ant artimo

ir laukti iš VIEŠPATIES išgydymo?

4 Argi atsisakytų žmogus atleisti į save panašiam,

tačiau ieškotų savo nuodėmių atleidimo?

5 Jei žmogus, būdamas tik trapus, puoselės pyktį,

kas atleis jam nuodėmes?

6 Atsimink savo paskutines dienas, atmesk nesantaiką;

atsimink mirtį bei supuvimą

ir būk ištikimas jo įsakymams!

7 Atsimink įsakymus ir neširsk ant artimo;

atsimink Aukščiausiojo Sandorą ir atleisk kaltę!

Barniai

8 Susilaikyk nuo rietenų, sumažės tavo nuodėmės,

nes priekabus žmogus sukelia kivirčą,

9 o nusidėjėlis suardo draugystes

ir tarp taikingų žmonių pasėja nesantaiką.

10 Kuo daugiau malkų, tuo didesnė bus ugnis,

kuo didesnis užsispyrimas, tuo labiau didės kivirčas;

kuo didesnė žmogaus jėga, tuo didesnė bus jo rūstybė,

kuo didesni jo turtai, tuo didesnis bus jo pyktis.

11 Sakai ir derva padeda ugniai įsiliepsnoti,

o primygtiniai kivirčai veda į kraujo liejimą.

Liežuvis

12 [i1]Jeigu puti žariją, ji įsiliepsnoja,

jeigu į ją spjauni, ji užgęsta.

Betgi viena ir kita išeina iš tavo burnos!

13 Tebūna prakeikti apkalbinėtojas ir dviliežuvis,

nes jie suardo ramybę ne vienam.

14 Šmeižtas sukrėtė daugelį

ir išblaškė kaip bėglius po svetimas šalis;

jis sunaikino įtvirtintus miestus

ir išardė didžiūnų rūmus.

15 Šmeižtas išvarė sumanias moteris iš namų

ir iš jų atėmė jų triūso vaisius.

16 Kas kreipia dėmesį į šmeižtą, neturės nei poilsio,

nei galės gyventi ramybėje.

17 Botago kirtis padaro randą,

bet liežuvio kirtis sutrupina kaulus.

18 Daug yra kritę nuo aštraus kalavijo,

bet ne tiek, kiek yra kritusių nuo liežuvio.

19 Laimingas, kas yra nuo jo apsaugotas, –

kas nėra patyręs jo pykčio,

kas nėra nešęs jo jungo

ir kas nėra buvęs jo pančiuose.

20 Juk jo jungas yra geležies jungas,

o jo pančiai – vario pančiai!

21 Baisi yra mirtis, kuria jis ištinka,

palyginti su ja net Hadas nebaugina.

22 Jis neturi galybės tarp teisiųjų;

jo liepsnoje jie nebus sudeginti.

23 Kas nusigręžta nuo VIEŠPATIES, taps liežuvio aukomis,

kai jis tarp jų degs neužgesinamai!

Jis mesis ant jų lyg liūtas,

draskys juos į gabalus lyg leopardas.

24 a Kaip aptveri savo nuosavybę erškėčiais,

24 b Kaip užantspauduoji savo sidabrą ir auksą,

25 a taip pasverk savo žodžius svarstyklių svarsčiais.

25 b taip padaryk savo burnai duris su skląsčiu.

26 Saugok savo liežuvį, kad nesukluptum

ir netaptum auka iš pasalų tykojančio priešo.

  
Išnašos:
1Sir 28,12-28,26: Liežuvio nuodėmės ir jų padariniai. Žr. Sir 5,12-6,1; 19,5-16; 20,17-25; 23,7-15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 28