BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 42

 Psalmynas
  
 B. ANTROJI KNYGA
  
 Tremtinio malda
  
Ps 42

3 Visa gyvastimi trokštu Dievo – gyvojo Dievo,[i2]

kada nueisiu pamatyti Dievo veido?

5 Išlieju savo širdį, prisimindamas tai,

kaip eidavau su būriu į Dievo Namus,

vesdamas juos iškilmės eitynių spūstyje,

aidint džiugiems šlovės šūksmams!

  
Išnašos:
1Ps 42,1-42,12: Ps 42 ir 43 yra atitinkamai du trečdaliai ir vienas trečdalis psalmės, kuri iš pradžių buvo viena psalmė. Kiekviena šių psalmių dalis baigiasi tuo pačiu priegiesmiu (žr. Ps 42,6.12; 43,5). Psalmininkas yra tremtyje, Palestinos šiaurėje, toli nuo Jeruzalės. Išsiilgęs Šventyklos pamaldų, jis save drąsina viltimi ir pasitikėjimu Dievo gerumu. Šios psalmės lyriška nuotaika daro ją vieną gražiausių Šventojo Rašto poemų.
2Ps 42,3: ... Dievo – gyvojo Dievo: Antroje Psalmyno knygoje apreikštasis Dievo vardas – Jahvė, VIEŠPATS, buvo pakeistas bemaž visur nežinomo ankstyvo perrašinėtojo į Elohim{as} – Dievas. Užtat turime neįprastą junginį: Dieve, mano Dieve, vietoj originalo: VIEŠPATIE, mano Dieve. Žr. 3-iąją eilutę. ... nueisiu pamatyti Dievo veido: hebrajiškas posakis, reiškiantis: lankyti Šventyklą. Žr. Iš 23,17.
3Ps 42,4: Kurgi tavo Dievas?: kadangi Dievas nepadeda, kam gi psalmininkas turėtų jo šauktis.
4Ps 42,7: ... iš Jordano krašto: Palestinos sritis prie Jordano ištakų – Hermono kalno papėdėje, maždaug 75 km į šiaurės rytus nuo Galilėjos ežero.
5Ps 42,7: ... nuo Mizaro kalno: turbūt tai ženklina Mažą kalną Hermono kalno atšlaitėse.
6Ps 42,8: Bedugnė šaukia bedugnei ... : audringų vandenų aidas. Šėlstančios jūros įvaizdis Šventajame Rašte ženklina didelę kančią. Žr. Ps 18,5; 69,2-4.15-16; Jon 2,3-6. Šiame skaitinyje girdėti šniokščiantys Jordano upės ištakų kriokliai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 42

PsalmynasSkyrius: 43

 Psalmynas
  
Ps 43

3 Kam gi turiu vaikščioti nusiminęs,

engiamas priešo?

4 Siųsk savo šviesą ir savo tiesą,

teveda jos mane, –

teparveda mane prie tavo šventojo kalno[i2]

į tavo buveinę!

  
Išnašos:
1Ps 43,1-43,5: Psalmininkas prašo, kad būtų išteisintas – rastas teisus – ir galėtų eiti į Jeruzalę.
2Ps 43,4: ... prie tavo šventojo kalno: Ziono kalno Jeruzalėje, kur stovėjo Šventykla.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 43