BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 43

 Psalmynas
  
Ps 43

III

1 [i1]Išteisink mane, Dieve, apgink mano bylą

prieš nedorus žmones, –

nuo klastūno, nesąžiningo žmogaus gelbėk mane.

2 Juk tu esi Dievas – mano tvirtovė;

kodėl tad mane palikai?

3 Kam gi turiu vaikščioti nusiminęs,

engiamas priešo?

4 Siųsk savo šviesą ir savo tiesą,

teveda jos mane, –

teparveda mane prie tavo šventojo kalno[i2]

į tavo buveinę!

5 Tada aš žengsiu prie Dievo aukuro –

pas savo didžio džiaugsmo Dievą –

ir šlovinsiu tave lyra, Dieve, mano Dieve.

6 Kodėl tu tokia liūdna, mano širdie?

Kodėl taip nerimsti mano krūtinėje?

Turėk viltį Dieve!

Juk aš dar šlovinsiu jį –

savo Gelbėtoją – Dievą.

  
Išnašos:
1Ps 43,1-43,5: Psalmininkas prašo, kad būtų išteisintas – rastas teisus – ir galėtų eiti į Jeruzalę.
2Ps 43,4: ... prie tavo šventojo kalno: Ziono kalno Jeruzalėje, kur stovėjo Šventykla.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 43