BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 41

 Psalmynas
  
 Ligonio malda
  
Ps 41

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo psalmė

I

2 Laimingas, kas rūpinasi vargšais,

nelaimės dieną jį VIEŠPATS gelbės.

3 VIEŠPATS jį saugos ir stiprins,

padarys jį laimingą žemėje

ir nepaliks jo priešų rankose.

4 VIEŠPATS padės jam ligos patale, –

išgydys ligonio negalias.

II

5 Kartą tariau: „VIEŠPATIE, pasigailėk manęs,

išgydyk mane, nors esu tau nusidėjęs.

6 Mano priešai piktai kalba apie mane:

'Kada pagaliau jis numirs ir jo vardas išnyks?'

7 Kas mane lanko, nėra nuoširdus, –

jo širdis sklidina kėslų,

išėjęs laukan, apie juos kalba.

8 Kurie manęs nekenčia, tarp savęs šnibždasi,

linkėdami man to, kas blogiausia:

9 'Mirtina liga yra jį apėmusi'

ir: 'Šitaip paguldytas, daugiau nebekels'.

10 [i2]Net mano geriausias bičiulis – tas,

kuris dalijosi su manimi duona,

taikėsi man įspirti.

III

11 Betgi tu, VIEŠPATIE, pasigailėk manęs,

pakelk mane, kad jiems atmokėčiau“.

12 Tada žinosiu, kad tu man malonus,

kai mano priešas prieš mane nelaimės.

13 Tu padėsi man, nes darau tai, kas dora,

ir laikysi mane amžinai savo Artume.

14 [i3]Tebūna pagarbintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

nuo amžių per amžius! Amen! Amen!

  
Išnašos:
1Ps 41,1-41,14: Aptaręs, kaip jautrus žmogus susilaukia Dievo gailestingumo (I), psalmininkas apsako, kaip jis pats prašė gailestingumo, kai ligos ištiktas buvo net savo bičiulių užgauliojamas ir kamuojamas (II). Užtat dabar jis išpažįsta su dėkingumu, kad Dievas išklausė jo maldos (III).
2Ps 41,10: Šią eilutę Jėzus citavo per Paskutinę vakarienę. Žr. Jn 13,18.
3Ps 41,14: Dievo pagarbinimas – doksologija – užsklendžiant Pirmąją Psalmyno knygą. Ji nėra psalmės dalis, bet įkvėptojo redaktoriaus priedas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 41