BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 42

 Psalmynas
  
 B. ANTROJI KNYGA
  
 Tremtinio malda
  
Ps 42

1 [i1]Chorvedžiui.

Koraho sūnų. Poema.

I

2 Kaip elnė ilgisi tekančio vandens,

taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve.

3 Visa gyvastimi trokštu Dievo – gyvojo Dievo,[i2]

kada nueisiu pamatyti Dievo veido?

4 Ašaros yra mano duona dieną ir naktį;

per visą dieną žmonės manęs klausia:

„Kurgi tavo Dievas?“[i3]

5 Išlieju savo širdį, prisimindamas tai,

kaip eidavau su būriu į Dievo Namus,

vesdamas juos iškilmės eitynių spūstyje,

aidint džiugiems šlovės šūksmams!

6 Kodėl tokia liūdna, mano širdie?

Kodėl taip nerimsti mano krūtinėje?

Turėk viltį Dieve!

Juk aš dar šlovinsiu jį –

savo Gelbėtoją, savo Dievą.

II

7 Mano Dieve, liūdna mano širdis,

todėl pas tave mintimis keliauju

iš Jordano krašto[i4] bei Hermono, nuo Mizaro kalno.[i5]

8 Bedugnė šaukia bedugnei[i6] tavo krioklių griausmu, –

visa tavo bangų mūša ir vilnys mane skandina.

9 Dieną VIEŠPATS tesuteikia savo malonę

naktį giedoti jam giesmę –

maldą savo gyvenimo Dievui.

10 Sakau Dievui, savo Uolai:

„Kodėl užmiršai mane?

Kodėl, priešų engiamas, turiu nusiminęs klajoti?“

11 Net kaulai man skauda,

kai mano priešai tyčiojasi, kasdien klausdami:

„Kurgi tavo Dievas?“

12 Kodėl tu tokia liūdna, mano širdie?

Kam gi taip nerimsti krūtinėje?

Turėk viltį Dieve!

Juk aš dar šlovinsiu jį –

savo Gelbėtoją, savo Dievą.

  
Išnašos:
1Ps 42,1-42,12: Ps 42 ir 43 yra atitinkamai du trečdaliai ir vienas trečdalis psalmės, kuri iš pradžių buvo viena psalmė. Kiekviena šių psalmių dalis baigiasi tuo pačiu priegiesmiu (žr. Ps 42,6.12; 43,5). Psalmininkas yra tremtyje, Palestinos šiaurėje, toli nuo Jeruzalės. Išsiilgęs Šventyklos pamaldų, jis save drąsina viltimi ir pasitikėjimu Dievo gerumu. Šios psalmės lyriška nuotaika daro ją vieną gražiausių Šventojo Rašto poemų.
2Ps 42,3: ... Dievo – gyvojo Dievo: Antroje Psalmyno knygoje apreikštasis Dievo vardas – Jahvė, VIEŠPATS, buvo pakeistas bemaž visur nežinomo ankstyvo perrašinėtojo į Elohim{as} – Dievas. Užtat turime neįprastą junginį: Dieve, mano Dieve, vietoj originalo: VIEŠPATIE, mano Dieve. Žr. 3-iąją eilutę. ... nueisiu pamatyti Dievo veido: hebrajiškas posakis, reiškiantis: lankyti Šventyklą. Žr. Iš 23,17.
3Ps 42,4: Kurgi tavo Dievas?: kadangi Dievas nepadeda, kam gi psalmininkas turėtų jo šauktis.
4Ps 42,7: ... iš Jordano krašto: Palestinos sritis prie Jordano ištakų – Hermono kalno papėdėje, maždaug 75 km į šiaurės rytus nuo Galilėjos ežero.
5Ps 42,7: ... nuo Mizaro kalno: turbūt tai ženklina Mažą kalną Hermono kalno atšlaitėse.
6Ps 42,8: Bedugnė šaukia bedugnei ... : audringų vandenų aidas. Šėlstančios jūros įvaizdis Šventajame Rašte ženklina didelę kančią. Žr. Ps 18,5; 69,2-4.15-16; Jon 2,3-6. Šiame skaitinyje girdėti šniokščiantys Jordano upės ištakų kriokliai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 42