BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 25 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 44

 Pradžios knyga
  
 Juozapas dar kartą bando savo brolius
  
Pr 44

18 Judas priėjo prie jo ir tarė: „Prašyčiau, mano viešpatie, tebūna leista tavo tarnui kreiptis į tave ir nesupyk ant savo tarno, nes esi lygus faraonui. 19 Mano viešpats[i3] klausė savo tarnų, sakydamas: 'Ar jūs turite tėvą ar brolį?' 20 O mes savo viešpačiui atsakėme: 'Turime tėvą, žilagalvį, ir jauną brolį, jo žilos senatvės vaiką. Tikrasis jo brolis mirė, jis yra likęs vienas iš savo motinos vaikų, užtat tėvas jį labai myli'. 21 Tuomet tu savo tarnams pasakei: 'Atveskite jį pas mane, idant savo akimis galėčiau į jį pasižiūrėti'. 23 Tada tu mums, savo tarnams, pasakei: 'Jei jauniausiasis brolis neateis su jumis, jūs nematysite daugiau mano veido'. 24 Kai mes sugrįžome pas tavo tarną, mūsų tėvą, mes pasakėme jam mūsų viešpaties žodžius. 25 Kai mūsų tėvas liepė: 'Eikite vėl, nupirkite mums truputį maisto', – 26 mes jam atsakėme: 'Mes negalime ten eiti! Tik jeigu mūsų jauniausiasis brolis eis su mumis, mes ten leisimės. Juk mes negalėsime matyti to vyro veido, jei nebus su mumis mūsų jauniausiojo brolio'. 27 Tada tavo tarnas, mano tėvas, mums pasakė: 'Jūs žinote, kad mano žmona pagimdė man du sūnus. 28 Vienas man pradingo, ir aš sakiau: 'Deja, jis buvo žvėrių sudraskytas!' Nuo tada jo iki šiol nebemačiau. 29 Jeigu jūs taip pat ir šį nuo manęs paimtumėte ir jį ištiktų nelaimė, pasiųstumėte mano žilą galvą iš širdgėlos žemyn į Šeolą'.

  
Išnašos:
1Pr 44,5: būrimams: ieškoti ženklų pilstant skysčius į taurę ar dubenį buvo įprasta Artimuosiuose Rytuose. Vėliau Izraelyje į būrimus buvo žiūrima įtariai (žr. Kun 19,31). Įkvėptasis autorius nedvejoja priskirti būrimus Juozapui, išmintingiausiam vyrui Egipte. Šis tekstas liudija pasakojimo istoriškumą.
2Pr 44,16: ... nusikaltimą: pastangas nužudyti jauną Juozapą.
3Pr 44,19: Mano viešpats ... tarnai: dažnai kartojami posakiai Judo kalboje rodo karaliaus dvaro etiketą, kai pavaldinys kalbasi su aukštu pareigūnu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 44

Pradžios knygaSkyrius: 45

 Pradžios knyga
  
 Juozapas pasisako broliams, kas jis yra
  
Pr 45

1 Juozapas nebegalėjo ilgiau susivaldyti prieš visus savo patarnautojus. Jis sušuko: „Išeikite iš čia visi!“ Taigi kai Juozapas leidosi broliams atpažinti, su juo nebuvo nė vieno kito. 2 Bet jis taip garsiai verkė, kad egiptiečiai galėjo girdėti, ir tokiu būdu žinia pasiekė faraono rūmus. 3 „Aš esu Juozapas! – tarė savo broliams Juozapas. – Ar dar gyvas mano tėvas?“ Bet jo broliai negalėjo jam atsakyti, taip jie buvo apstulbinti jo akivaizdoje.

4 Tuomet Juozapas tarė savo broliams: „Prašom prieiti arčiau prie manęs“. Jie priėjo arčiau. „Aš esu jūsų brolis Juozapas, kurį pardavėte į Egiptą, – tęsė Juozapas. – 5 O dabar nesikankinkite, nepriekaištaukite sau, kad į čionai mane pardavėte. Juk iš tikrųjų Dievas pasiuntė mane pirm jūsų išgelbėti gyvasties.

  
Išnašos:
1Pr 45,8-45,15: ... faraono tėvu ...: vizirio titulas senovės Egipte.
2Pr 45,9: Šiose eilutėse, kaip ir Pr 46,31-47,5a skaitinyje iš Jahvistinio šaltinio, Juozapas savo vardu pakviečia tėvą ir brolius atsikelti į Egiptą. Ir tik jiems atvykus į Egiptą, Juozapas duoda žinią faraonui. Betgi Pr 45,16-20 tekste, kuris priklauso Elohistiniam šaltiniui, pats faraonas pakviečia Juozapo giminę keltis į Egiptą.
3Pr 45,10: ... Gošeno šalyje: nūdienis Wadi Tumilat, t. y. Tumilato upės slėnis rytinėje Nilo deltoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 45