BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 41

 Pradžios knyga
  
Pr 41

55 Kai ir visas Egipto kraštas pradėjo badauti, žmonės šaukėsi faraono, prašydami duonos. O faraonas visiems egiptiečiams sakė: „Eikite pas Juozapą. Ką jis jums sakys, tą darykite“. 56 Kadangi badas buvo apėmęs visą kraštą, Juozapas atidarė visus atsargų sandėlius ir dalijo grūdus egiptiečiams, nes badas buvo nuožmus Egipto krašte. 57 Iš tikrųjų visas pasaulis ėjo pas Juozapą į Egiptą pirkti grūdų, nes badas slėgė visą pasaulį.

  
Išnašos:
1Pr 41,42: … antspaudo žiedą: ant rankos piršto mūvimas žiedas, kuriame buvo įrėžtas antspaudas, skirtingas nuo Judo antspaudo žiedo. Žr. Pr 38,18. Ši detalė yra istoriškai autentiška. Gaudamas faraono žiedą, Juozapas buvo paskirtas Egipto viziriu (žr. 43-iąją eilutę). Egipto viziris buvo vadinamas Žemutinio Egipto karaliaus antspaudo nešiotoju. Kita istoriška detalė yra aukso grandinė, aukšto pareigūno simbolis senovės Egipte.
2Pr 41,43: Priklaupkite!: hebrajiškajame tekste Abrek! Atrodo, kad tai buvo pagarbos šauksmas.
3Pr 41,45: Zafenat-Paneah{as}: hebrajiškai perrašytas egiptietiškas vardas: Dievas kalba; jis {naujagimis} gyvas, arba Gyvybės kūrėjas.
4Pr 41,45: : vardas, kuris reiškia Priklausanti {egiptietei deivei} Netai.
5Pr 41,45: Potifera: vardas, kuris reiškia Tas, kurį Ra {Egipto dievas} davė. Trumpesne šio vardo forma vadinosi Juozapo šeimininkas (žr. Pr 37,36).
6Pr 41,45: On{as}: Heliopolio miestas, maždaug 12 km į šiaurės rytus nuo šiuolaikinio Kairo su Saulės dievo šventykla. Žr. 50-ąją eilutę; Pr 46,20; Ez 30,17.
7Pr 41,51: : hebrajiškai Menaššeh. Hebrajiškas posakis niššani, t. y. jis padarė, kad užmirščiau, yra Manaso vardo užuomina.
8Pr 41,52: Efraim{as}: vardas, turintis ryšį su hebrajišku posakiu hifrani, t. y. {Dievas} padarė mane vaisingą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 41

Pradžios knygaSkyrius: 42

 Pradžios knyga
  
 Pirmoji Juozapo brolių kelionė į Egiptą
  
Pr 42

5 Taigi Izraelio sūnūs buvo tarp atėjusiųjų į Egiptą pirkti grūdų, nes badas buvo pasiekęs Kanaano kraštą.

6 Juozapas buvo krašto valdytojas. Jis pardavinėjo grūdus visiems krašto žmonėms. Ir Juozapo broliai atėjo, lenkdamiesi jam lig pat žemės. 7 Pamatęs savo brolius, Juozapas juos pažino, bet elgėsi su jais kaip svetimas ir šiurkščiai kalbėjo. „Iš kur jūs atėjote?“ – klausė. Jie atsakė: „Iš Kanaano krašto maisto pirkti“. 17 Paskui jis įkalino juos sargybos name trims dienoms.

18 Trečią dieną Juozapas jiems tarė: „Darykite, ką sakau, ir išliksite gyvi, nes aš bijau Dievo. 19 Jei esate dori žmonės, tepasilieka sargybos name, kur esate įkalinti, vienas iš jūsų brolių. O likusieji eikite, neškitės namo grūdus savo badaujančioms šeimynoms 20 ir atveskite pas mane savo jauniausiąjį brolį, idant būtų patvirtinti jūsų žodžiai ir jūs nemirtumėte“. Jie sutiko tai padaryti, 21 sakydami vieni kitiems: „Vargas mums! Esame baudžiami už savo brolį. Matėme jo širdies skausmą, kai jis maldavo mus, tačiau nenorėjome klausytis. Todėl šis skausmas mus ir užgriuvo“. 22 Tuomet Reubenas prabilo ir jiems pasakė: „Argi neįspėjau jūsų nedaryti nieko bloga berniukui? Bet jūs nenorėjote klausyti! Dabar reikia atsiskaityti už jo kraują“. 23 Jie nežinojo, kad Juozapas juos suprato, nes jis su jais kalbėjosi per vertėją. 24 Nuo jų nusigręžęs, jis verkė. Kai pajėgė vėl su jais kalbėtis, jis paėmė iš jų Simeoną ir paliepė jį surišti jų akyse.

  
Išnašos:
1Pr 42,27-42,28: Šios dvi eilutės yra iš Jahvistinio šaltinio, tuo tarpu visas likusis skyrius priklauso Elohistiniam šaltiniui, kuriame visi broliai atranda pinigus maišuose tik tada, kai jie sugrįžta namo (žr. 35-ąją eilutę). Jahvistinis šaltinis kalba apie krepšį, tuo tarpu Elohistinis – apie maišus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 42