BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 40

 Pradžios knyga
  
 Juozapas aiškina faraono tarnų sapnus
  
Pr 40

1 Praėjus kuriam laikui po šių įvykių, atsitiko, kad Egipto karaliaus vynininkas ir jo kepėjas nusikalto savo valdovui, Egipto karaliui. 2 Faraonas užpyko ant dviejų savo pareigūnų – vyriausiojo vynininko ir vyriausiojo kepėjo – 3 ir įkalino juodu sargybos viršininko namuose, tame pačiame kalėjime, kur buvo kalinamas Juozapas. 4 Kalėjimo viršininkas paskyrė jiems Juozapą, ir jis jiems patarnavo. Kalėjime jie sėdėjo ilgoką laiką.

5 Vieną, tą pačią naktį abu, – kalėjime sėdį Egipto karaliaus vynininkas ir kepėjas, – susapnavo sapną, kuris kiekvienam iš jų galėjo būti reikšmingas. 6 Juozapas, atėjęs pas juos ryto metą, pastebėjo, kad jie abu buvo paniurę. 7 Jis esančius su juo šeimininko kalėjime faraono pareigūnus pradėjo klausinėti: „Kodėl gi šiandien tokie liūdni jūsų veidai?“ 8 Jie atsakė: „Sapnavome sapnus, ir nėra, kas mudviem juos išaiškintų“. Juozapas jiems tarė: „Dievas tikrai gali išaiškinti! Prašyčiau papasakoti juos man“.

9 Tuomet vyriausiasis vynininkas papasakojo Juozapui savo sapną. „Mano sapne, – jis sakė Juozapui, – prieš mane stovėjo vynmedis. 10 Ant vynmedžio buvo trys šakos. Vos tik joms išsprogus, tuoj pasirodė ant jų žiedai ir iš jų kekių prisirpo vynuogės. 11 O aš rankoje laikiau faraono taurę, nuskyniau vynuogių, išspaudžiau jas į faraono taurę ir padaviau taurę faraonui į ranką“. 12 Juozapas jam tarė: „Toks yra jo išaiškinimas: trys šakos reiškia tris dienas. 13 Dar trys dienos, ir faraonas pakels tavo galvą[i1]ir sugrąžins tave į savo tarnybą. Tu vėl padavinėsi taurę faraonui, kaip anksčiau kad darei, būdamas jo vynininku. 14 Betgi prisimink mane, kai tau bus gera, prašom padaryti man tą malonę ir paminėti mane faraonui, kad mane išlaisvintų iš šios vietos. 15 Mat aš iš tikrųjų buvau apgaule pagrobtas iš hebrajų žemės, o ir čia nesu padaręs nieko, už ką jie būtų turėję mane įmesti į šią duobę“.

16 Vyriausiasis kepėjas, pamatęs, kaip palankiai jis aiškino, tarė Juozapui: „Ir aš sapnavau sapną. Žiūriu, trys vytelių pintinės man ant galvos. 17 Viršutinėje pintinėje buvo visokiausi kepėjo gaminiai faraonui, bet paukščiai lesė juos iš pintinės ant mano galvos“. 18 Juozapas atsakė: „Toks yra jo išaiškinimas: trys pintinės reiškia tris dienas. 19 Dar trys dienos, ir faraonas pakels tavo galvą[i2] – nuo tavęs! – pakabins tave ant stulpo, ir paukščiai les tavo kūną“.

20 Iš tikrųjų trečią dieną, savo gimtadienį, faraonas iškėlė vaišes visiems savo tarnams ir pakėlė vyriausiojo vynininko galvą bei vyriausiojo kepėjo galvą savo tarnų akivaizdoje. 21 Jis sugrąžino vyriausiąjį vynininką į savo tarnybą, ir jis vėl padavinėjo taurę faraonui į ranką. 22 O vyriausiąjį kepėją pakabino ant stulpo, lygiai kaip Juozapas buvo jiems išaiškinęs. 23 Tačiau vyriausiasis vynininkas Juozapo neprisiminė, netgi jį pamiršo.

  
Išnašos:
1Pr 40,13: ... pakels tavo galvą: dovanos tau bausmę.
2Pr 40,19: ... akels tavo galvą: pakabins ant stulpo, t. y. nubaus mirties bausme. Žr. taip pat 20-ąją eilutę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 40