BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 8

 Izaijo knyga
  
Iz 8

Taikos Kunigaikštis

23 Tačiau patyrusieji vargą neliks tamsoje. Kaip seniau {VIEŠPATS} buvo pažeminęs Zebuluno kraštą ir Naftalio kraštą,[i8] taip ilgainiui jis išaukštins Pajūrio vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją.

  
Išnašos:
1Iz 8,1: ... iškiomis raidėmis, kad visi galėtų lengvai perskaityti. Maher-šalal-haš-baz: simbolinis vardas, kurį Izaijas turėjo duoti kitam savo sūnui (žr. 3-iąją eilutę). Jis reiškia Greitai {imk} grobį – Skubėk plėšti – ir nusako asirų elgesį.
2Iz 8,2: ... patikimų liudytojų: Jie turės paliudyti, kad Izaijas pranašavo apie būsimą sunaikinimą. Apie kunigą Uriją žr. 2 Kar 16,10.
3Iz 8,3: ... su pranaše: Izaijo žmona.
4Iz 8,6: Ši tauta: Judo karalystė. Šiloaho vandenys: Srovė, kuri teka į Šiloaho tvenkinį Jeruzalėje. Ji teka lėtai ir simbolizuoja tylią ir apvaizdžią Dievo globą, kurią Jeruzalė atmeta. Todėl Dievas pasišaukia galingąją Asirijos kariuomenę, įvaizdintą Eufrato upe, kad nuniokotų Judo karalystę. Tačiau ji nebus visiškai sunaikinta, nes ji – Emanuelio kraštas.
5Iz 8,10: Izraelio priešų planas žlugs, nes su mumis yra Dievas – Emanuelis.
6Iz 8,16: ... laikyk tarp mano mokinių: perduok būsimosioms kartoms.
7Iz 8,18: ... ženklai: Izaijas ir jo sūnūs turėjo simboliškus vardus.
8Iz 8,23: ... Zebuluno... Naftalio: šiaurinė Palestina, – ji pirmoji pajuto Asirijos jungą. Tačiau Dievas ją išperka, kaip jis išperka ir visą savo tautą. Pajūrio vieškelis ėjo nuo Damasko per pietinę Galilėją į Viduržemio jūros pakrantę. Tautų Galilėja: šiaurinė Galilėja su pagonių gyventojais. Žr. Joz 20,7; Iz 9,1. Mt 4,15-16 ją mini, nes Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą Galilėjoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 8

Izaijo knygaSkyrius: 9

 Izaijo knyga
  
Iz 9

1 Tauta, gyvenusi tamsoje,

išvydo didžią šviesą,

gyvenusiems nevilties šalyje

užtekėjo šviesybė.

2 Tu išaukštinai tą tautą,

suteikei jai didį džiaugsmą.

Tavo akivaizdoje jie džiūgauja

lyg pjūties džiaugsmu,

lyg dalydamiesi grobiu.

3 Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,

jų pečius lenkusią kartį,

jų nuožmaus prievaizdo lazdą,

kaip anuomet, Midjano dieną.

  
Išnašos:
1Iz 9,5: ... kūdikis: Emanuelis – Su-mumis-yra- Dievas. Žr. Iz 7,14; 8,8; 11,1.2.9. Krikščionių tikėjimo kraityje ir liturgijoje šis skaitinys yra siejamas su Kristumi. Jis bus mūsų valdovas: pažodžiui ant jo peties yra viešpatavimas. Nuostabusis Patarėjas: nuostabus savo išmintimi ir protingumu; Galingasis Dievas: kovoja už tautą ir ją gina, kaip ir pats Dievas; Amžinasis Tėvas: visuomet atsidavęs savo tautai; Ramybės Kunigaikštis: jo viešpatavimas sklidinas taikos.
2Iz 9,11: Aramas: Sirijos karalystė, kurios sostinė yra Damaskas.
3Iz 9,20: Manasas... Efraimas: dvi vyraujančios Izraelio – Šiaurinės karalystės gentys.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 9