BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 8

 Izaijo knyga
  
Iz 8

Izaijo sūnus

1 VIEŠPATS man liepė: „Imk į rankas didelę rašymo lentą ir parašyk ant jos aiškiomis raidėmis:[i1] „Maher-šalal-haš-baz nuosavybė“. 2 Aš pasirūpinau gauti patikimų liudytojų[i2] – kunigą Uriją ir Zechariją, Jerebechijo sūnų, kad jie man paliudytų. 3 Paskui suėjau su pranaše,[i3] ji pastojo ir pagimdė sūnų. O VIEŠPATS man tarė: „Duok jam Maher-šalal-haš-baz vardą, 4 nes daug anksčiau, negu kūdikis išmoks tarti 'tėti' ir 'mama', Damasko turtai ir Samarijos grobiai bus Asirijos karaliaus išplėšti“. 5 VIEŠPATS vėl man kalbėjo ir sakė: 6 „Kadangi ši tauta[i4] paniekino ramiai tekančius Šiloaho vandenis ir nutirpo iš baimės prieš Reziną ir Remalijo sūnų, 7 todėl VIEŠPATS tvindo jiems Upės {Eufrato} vandenis, sraunius ir galingus, – Asirijos karalių ir visą jo galybę. Ji užtvindys visus kanalus, išsilies per visus krantus. 8 Ji užlies Judą – išplaus ir nutekės, bus apsėmusi net iki kaklo...

Emanueli, jis išties savo sparnus

ant viso tavo plačiojo krašto!

9 Žinokite, tautos, ir baisėkitės!

Klausykitės, visos tolimos šalys!

Ginkluokitės, bet būsite nualintos!

Ginkluokitės, bet būsite nusiaubtos!

10 [i5]Tarkitės dėl sumanymo,

bet jis nueis vėjais;

spręskite, ką daryti,

bet savo sprendimo neįvykdysite,

nes „Su-mumis-yra-Dievas!“

Izaijo mokiniai

11 Nes šitaip man kalbėjo VIEŠPATS, paėmęs mane už rankos ir įspėdamas, kad taip nesielgčiau, kaip elgiasi ši tauta: 12 „Nevadinkite sąmokslu visa to, ką ši tauta vadina sąmokslu; nei bijokite to, ko ji bijo, nei nuogąstaukite. 13 Tik su vienu Galybių VIEŠPAČIU darykite sąmokslą, nes jis – jūsų baimė ir nuogąstavimas. 14 Vis dėlto jis bus žabangos, pažaidos akmuo ir nuopuolio priežastis abiem Izraelio namams, kilpa ir žabangos Jeruzalės gyventojams. 15 Daugelis suklups ant jų, puls ir susižalos, į žabangas įsipainios ir bus pagauti“.

Viešpaties laukiant

16 Suvyniok liudijimo raštą, užantspauduok mokymą ir laikyk tarp mano mokinių![i6] 17 Nes aš pasitikiu VIEŠPAČIU, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Taip, aš jo lauksiu! 18 Žiūrėkite į mane ir į mano vaikus, kuriuos VIEŠPATS man davė: mes esame ženklai[i7] ir įspėjimas Izraeliui iš Galybių VIEŠPATIES, gyvenančio ant Ziono kalno. 19 O dabar, kada žmonės jums sakys: „Kreipkitės į vėles ir būrėjus, kurie šnabžda ir dūsauja! Argi neturėtų tauta klausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų 20 mokymo ir liudijimo?“ Be abejo, taip kalbantieji neregės aušros! 21 Jie pereis per kraštą niūrūs ir alkani. Nuo to jie taps pikti, keiks savo karalių ir savo dievus. Jie žvelgs į padanges, bet ten bus tik tamsa be jokios aušros, 22 susikaupę žiūrės į žemę, bet čia bus vargas, tamsybės, nes debesys šviesos nepraleidžia.

Taikos Kunigaikštis

23 Tačiau patyrusieji vargą neliks tamsoje. Kaip seniau {VIEŠPATS} buvo pažeminęs Zebuluno kraštą ir Naftalio kraštą,[i8] taip ilgainiui jis išaukštins Pajūrio vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją.

  
Išnašos:
1Iz 8,1: ... iškiomis raidėmis, kad visi galėtų lengvai perskaityti. Maher-šalal-haš-baz: simbolinis vardas, kurį Izaijas turėjo duoti kitam savo sūnui (žr. 3-iąją eilutę). Jis reiškia Greitai {imk} grobį – Skubėk plėšti – ir nusako asirų elgesį.
2Iz 8,2: ... patikimų liudytojų: Jie turės paliudyti, kad Izaijas pranašavo apie būsimą sunaikinimą. Apie kunigą Uriją žr. 2 Kar 16,10.
3Iz 8,3: ... su pranaše: Izaijo žmona.
4Iz 8,6: Ši tauta: Judo karalystė. Šiloaho vandenys: Srovė, kuri teka į Šiloaho tvenkinį Jeruzalėje. Ji teka lėtai ir simbolizuoja tylią ir apvaizdžią Dievo globą, kurią Jeruzalė atmeta. Todėl Dievas pasišaukia galingąją Asirijos kariuomenę, įvaizdintą Eufrato upe, kad nuniokotų Judo karalystę. Tačiau ji nebus visiškai sunaikinta, nes ji – Emanuelio kraštas.
5Iz 8,10: Izraelio priešų planas žlugs, nes su mumis yra Dievas – Emanuelis.
6Iz 8,16: ... laikyk tarp mano mokinių: perduok būsimosioms kartoms.
7Iz 8,18: ... ženklai: Izaijas ir jo sūnūs turėjo simboliškus vardus.
8Iz 8,23: ... Zebuluno... Naftalio: šiaurinė Palestina, – ji pirmoji pajuto Asirijos jungą. Tačiau Dievas ją išperka, kaip jis išperka ir visą savo tautą. Pajūrio vieškelis ėjo nuo Damasko per pietinę Galilėją į Viduržemio jūros pakrantę. Tautų Galilėja: šiaurinė Galilėja su pagonių gyventojais. Žr. Joz 20,7; Iz 9,1. Mt 4,15-16 ją mini, nes Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą Galilėjoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 8